Home

Ružinovský
GaSTROenTEROLOGICKÝ dEň

  • Termín konania
    10. november 2017
  • Miesto konania
    Hotel HOLIDAY INN
    Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava

 

stomag

 

Úvodné slovo

Vážené  kolegyne a kolegovia,

Dovoľte mi prosím srdečne Vás pozvať na 5. ročník Ružinovského gastroenterologického dňa, ktorý sa bude konať  10. novembra 2017 už tradične v hoteli Holiday Inn.

Program konferencie sa bude opäť skladať z prezentácie najlepších vlastných prác v oblasti gastroenterológie a hepatológie z tohto a minulého roku a diskusií na tému noviniek v liečbe a diagnostike gastrointestinálnych a hepatologických ochorení. Týmto Vás takisto srdečne pozývame predložiť svoju vlastnú prácu cez stránku predkladania abstraktov.

Ružgad sa už roky profiluje ako diskusné dni k originálnym prácam a aktuálnym gastroenterologickým a hepatologickým otázkam. Tento rok do programu plánujeme zaradiť prednášky a diskusie k aktuálnym novinkám ako sú nové biologiká v liečbe IBD, terapeutické monitorovanie hladín liečiva a skúsenosti s eradikačnou liečbou hepatitídy C. Program konferencie sa bude priebežne dopĺňať a bude zverejňovaný na týchto webových stránkach

Ešte raz mi dovoľte Vás srdečne pozvať. Aj tento rok sa tešíme na Vašu účasť, osobné stretnutia aj podnetné diskusie.

Za organizačný a vedecký výbor konferencieDoc. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

Informácia pre účastníkov

HLAVNÉ TÉMY PODUJATIA
Vedecké práce v oblasti gastroenterológie a hepatológie
 
Nové biologiká v liečbe IBD
 
Je eradikácia HCV na Slovensku možná? Prvé roky skúseností.
 
Nastal čas na fekálnu mikrobiálnu transplantáciu v liečbe chorôb GIT?
 
Karcinóm pankreasu – unmet needs

ČÍTAJ VIAC »

Informácia pre prednášajúcich

Ružgad ponúka možnosť prezentácie Vašej práce na odbornom podujatí.

Deadline predkladania abstraktov je 11. 09. 2017

ČÍTAJ VIAC »

Infomácia pre sponzorov

Ružgad ponúka zaujímavé možnosti prezentácie Vašej firmy formou sponzoringu alebo prenájmu výstavného priestoru.

ČÍTAJ VIAC »