Home

Ružinovský
GaSTROenTEROLOGICKÝ dEň

 • Termín konania
  10. november 2017
 • Miesto konania
  Hotel HOLIDAY INN
  Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava

 

stomag

 

Úvodné slovo

Vážené  kolegyne a kolegovia,

Je mi veľkou cťou pozvať Vás na 5. ročník Ružinovského gastroenterologického dňa, ktorý sa bude konať 10. novembra 2017 už tradične v kongresových priestoroch hotela Holiday Inn v Bratislave.

Tohtoročná memoriálová Ďurišova prednáška bude venovaná téme Cudzie telesá v gastrointestinálnom trakte a prednesie ju expert s najväčšími skúsenosťami na Slovensku, pán primár Marián Kaščák.

Na tento ročník Ružgadu je prihlásených rekordných 20 vlastných prác z oblasti gastroenterológie, experimentálnej gastroenterológie, abdominálnej chirurgie a hepatológie. Na konferencii tak odoznejú prvé výsledky s fekálnou mikrobiálnou transplantáciou na Slovensku, skúsenosti z multicentrického registra IBD pacientov liečených vedolizumabom v Českej republike, multicentrická štúdia s výsledkami terapeutického monitorovania infliximabu pri liečbe IBD, skúsenosti s liečbou benígnych striktúr pažeráka, výskyt hepatálnej encefalopatie a portálnej trombózy na veľkých kohortách pacientov s cirhózou pečene, ale aj analýza rozsiahlej kohorty pacientov s echinokokovou cystou pečene. Program bude doplnený o cenné originálne práce v experimentálnom výskume na Slovensku, predovšetkým z dielne Ústavu molekulárnej biomedicíny LF UK v Bratislave a Gastroenterologickej kliniky JLF UK v Martine.

Do diskusie sme na tohtoročný Ružgad vybrali štyri aktuálne témy.

 • Prvou je fekálna mikrobiálna transplantácia, ktorá si nachádza svoje miesto v liečbe rekurentných klostrídiových kolitíd a skúša sa aj pri liečbe IBD. Naše pozvanie prijali kolegovia, ktorí sa touto metódou začali na Slovensku vedecky aj klinicky zaoberať.
 • Druhou témou je otázka, či Je eradikácia HCV na Slovensku možná? O fenomenálnej úspešnosti nových antivirotík verzus ich cene a dostupnosti pre pacientov budú diskutovať poprední slovenskí hepatológovia, mikrobiológovia a infektológovia.
 • Významný pokrok zaznamenala aj liečba IBD novými biologikami vedolizumabom a ustekinumabom. Do diskusie prijali pozvanie slovenskí aj českí kolegovia s pomerne veľkými vlastnými skúsenosťami.
 • Karcinóm pankreasu a jeho „unmet needs“ je poslednou z diskusných tém. O bezpochyby najagresívnejšej malignite GIT s katastrofálnou prognózou budú diskutovať skúsení chirurgovia a gastroenterológovia.

Celý program Ružgadu si môžete pozrieť na internetovej stránke http://ruzgad.sk/program/

Ďalšou novinkou, ktorú by sme radi predstavili na tohtoročnom Ružgade je Archív s abstraktmi všetkých príspevkov, ktoré odozneli alebo odoznejú na všetkých 5 ročníkoch konferencie. Archív abstraktov je dostupný na stránke http://ruzgad.sk/archiv/archiv/

Vážení priatelia, ešte raz mi dovoľte Vás srdečne pozvať na Ružgad 2017. Aj tento rok sa tešíme na Vašu účasť, osobné stretnutia aj podnetné diskusie.

Za organizačný a vedecký výbor konferencie  Doc. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

Informácia pre účastníkov

HLAVNÉ TÉMY PODUJATIA
Vedecké práce v oblasti gastroenterológie a hepatológie
 
Nové biologiká v liečbe IBD
 
Je eradikácia HCV na Slovensku možná? Prvé roky skúseností.
 
Nastal čas na fekálnu mikrobiálnu transplantáciu v liečbe chorôb GIT?
 
Karcinóm pankreasu – unmet needs

ČÍTAJ VIAC »

Informácia pre prednášajúcich

Ružgad ponúka možnosť prezentácie Vašej práce na odbornom podujatí.

Aktuálne informácie pre prednášajúcich v jednotlivých sekciách nájdete tu.

ČÍTAJ VIAC »

Infomácia pre sponzorov

Ružgad ponúka zaujímavé možnosti prezentácie Vašej firmy formou sponzoringu alebo prenájmu výstavného priestoru.

ČÍTAJ VIAC »