Home

Ružinovský
GaSTROenTEROLOGICKÝ dEň

  • Termín konania
    9. november 2018
  • Miesto konania
    Hotel HOLIDAY INN
    Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava

 

stomag

 

Úvodné slovo

Vážené kolegyne a kolegovia,

Rád by som Vás pozval už na 6. ročník Ružgadu, ktorý sa bude konať v Bratislave v hoteli Holiday Inn 9. novembra 2018.

Minulý 5. ročník bol z hľadiska počtu prezentovaných originálnych prác (20), počtu účastníkov (221) aj počtu vystavovateľov (19) rekordný. Obzvlášť nás však tešia slová uznania od účastníkov Ružgadu, ktorí oceňujú odbornú úroveň, možnosť dôkladnej diskusie ku každej prezentácii aj priateľskú atmosféru podujatia.

Aj tento rok bude kľúčovou časťou Ružgadu prezentácia a diskusia k vlastným prácam slovenských a českých autorov v oblasti digestívneho zdravia. Diskusné fóra s panelovou diskusiou tohtoročného Ružgadu budú venované novým imunosupresívam a biologikám pre pacientov s IBD, tvorbe registrov a biobánk v gastroenterológii a hepatológii a chirurgicko-endoskopickej diskusii na tému liečba achalázie a chronickej pankreatitídy. 

Tohtoročná memoriálová Ďurišova prednáška je venovaná téme Tracheo-ezofageálne fistuly a prednesie ju expert s najväčšími skúsenosťami na Slovensku, profesor Svetozár Haruštiak.

Už tradične sa popri Ružgadu konajú satelitné podujatia na špecifické témy. Tento rok bude dopoludnie v sobotu po Ružgade venované semináru na tému výsledkov celoslovenského prieskumu o chirurgickej liečbe črevných zápalových ochorení, ktorý nadväzuje na prieskum z roku 2016, dostupný na stránke www.ibdchirurgia.sk.

Dovoľte mi ešte upriamiť Vašu pozornosť na novú službu Archív Ružgadu, ktorá je dostupná na adrese: http://ruzgad.sk/archiv/archiv/. Na tejto stránke sú dostupné všetky príspevky, ktoré odzneli na niektorom z Ružgadov. Výsledky je možné prehľadávať podľa kľúčových slov, autorov alebo roku. Ku väčšine prác je dostupný aj abstrakt. Archív Ružgadu tak mapuje veľkú časť vedeckých prác, ktoré sa na Slovensku v danom období v oblasti digestívneho zdravia realizovali.

Ešte raz mi dovoľte Vás srdečne pozvať na tohtoročný Ružgad, tešíme sa na Vás.

 

 

 

Za organizačný a vedecký výbor konferencie  Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

Informácia pre účastníkov

HLAVNÉ TÉMY PODUJATIA
Vedecké práce v oblasti gastroenterológie a hepatológie
 

Malé molekuly v imunosupresívnej liečbe IBD

 

Registre a biobanking  v gastroenterológii a hepatológii na Slovensku

 

Chirurgická verzus endoskopická liečba chronickej pankreatitídy

 

Chirurgická verzus endoskopická liečba achalázie

ČÍTAJ VIAC »

Informácia pre prednášajúcich

Aktuálne informácie pre prednášajúcich v jednotlivých sekciách nájdete tu.

ČÍTAJ VIAC »

Informácia pre sponzorov

Ružgad ponúka zaujímavé možnosti prezentácie Vašej firmy formou sponzoringu alebo prenájmu výstavného priestoru.

ČÍTAJ VIAC »