Originálna práca

Vplyv testosterónu na aktivitu ochorenia u pacientov s IBD

Autori: Hlavatý T., Krajčovičová A., Kollerová J., Koller T., Lešková Z., Šturdík I., Payer J.

Pracovisko: V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt: 

INDTRODUCTION Sex differences in the incidence and progression of inflammatory bowel diseases (IBD) have been reported in observational studies. The effect of testosterone on the pathogenesis of IBD is unknow. Čítať viac »

Sezónna variabilita deficitu vitamínu D u detí s nešpecifickým zápalovým ochorením čreva a inými chronickými ochoreniami

Autori: Frivolt K., Horváthová P., Prochotská K., Vitáriušová E., Kyselová T., Šemberová J., Pribilincová Z., Čierna I., Dallos T., Kovács L.

Pracovisko: Detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava

Abstrakt: 

Úvod Kostnú remodeláciu regulujú hormóny a lokálne rastové faktory. Nedostatok vitamínu D sa často vyskytuje u pacientov s chronickým ochorením, ale aj v zdravej detskej populácii. 

Ciele Zistiť výskyt deficitu vitamínu D a zmien niektorých regulačných faktorov kostného metabolizmu u slovenských detí. Čítať viac »

Naše zkušenosti s podáváním biosimilárního infliximabu nemocným s IBD

Autori: Konečný, M.

Pracovisko: II. interní klinika – gastro-enterologická a hepatologická Fakultní nemocnice Olomouc

Abstrakt: 

Úvod Biologická léčba (BL) představuje zásadní přelom v léčbě nejtěžších forem idiopatických střevních zánětů (IBD). V současné době se v ČR jako biologikum pro léčbu IBD užívají infliximab (IFX), adalimumab,  golimumab a vedolizumab. Současně s originálními molekulami byly vyvíjeny i jejich kopie, biologicky podobná (biosimilarní) léčiva. Po vypršení patentu originálních přípravků Čítať viac »

Akútne zlyhanie pečene v teréne jej chronickej choroby (ACLF) – analýza súboru HEGITO7

Autori: Jančeková D., Brunčák M., Vnenčáková J., Skladaný Ľ.

Pracovisko: Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. Internej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Abstrakt:

Úvod U pacientov s pokročilým chronickým ochorením pečene (ACLD) dochádza pod vplyvom vyvolávajúceho inzultu k rozvoju syndrómu ACLF (Acute on chronic liver failure).Jedná sa o podskupinu tzv. akútnej dekompenzácie (AD) ACLD. Samotné ACLF je charakterizované vysokou krátkodobou úmrtnosťou a rozvojom extrahepatálneho orgánového zlyhávania. Diagnostické Čítať viac »

Prevalencia a rizikové faktory cholelitiázy u pacientov s Crohnovou chorobou

Autori: Šturdík I., Krajčovičová A., Lešková Z., Decká R., Černotová V., Koller T., Huorka M., Hlavatý T.

Pracovisko: V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt: 

Background In thus far published literature, the cholelithiasis in patients with Crohn disease (CD) is twice more frequent than in the general population, the reported prevalence ranges from 13% to 34%. The reason for this difference has not been satisfactorily explained. Čítať viac »

Akútne endoskopické výkony mimo pracovnej doby – 2015

Autori: Baláž J., Skladaný Ľ., Brunčák M.

Pracovisko: Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. Internej kliniky SZU, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Abstrakt: Retrospektívna analýza akútnych endoskopických výkonov realizovaných mimo pracovnej doby v rámci tzv. endoskopickej príslužby vo Fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta za kalendárny rok 2015. Celkovo bolo zaznamenaných 57 endoskopických intervencií, z ktorých 38% bolo indikovaných pre akútne nevarikózne krvácania z horného GIT, 23% Čítať viac »

Miera relapsov u IBD pacientov v hlbokej alebo klinickej remisii po ukončení antiTNFa terapie: prospektívna, otvorená monocentrická štúdia

Autori: Krajčovičová A., Hlavatý T., Letkovský J., Šturdík I., Koller T., Tóth J., Huorka M.

Pracovisko: V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt:

Úvod: Klinické dáta miery relapsov po vysadení anti-TNFα liečby u pacientov s nešpecifickým zápalovým ochorením čreva (IBD) v hlbokej remisii sú obmedzené.

Cieľ: Cieľom tejto prospektívnej otvorenej štúdie bolo zhodnotiť mieru relapsov u IBD pacientov po vysadení anti-TNFα liečby. Čítať viac »

Agregabilita trombocytov u pacientov s nešpecifickými črevnými zápalmi

Autori: Schnierer M., Bánovčin P., Lipták P., Ďuríček M, Hyrdel R.

Pracovisko: Interná klinika gastroenterologická Univerzitnej nemocnice Martin

Abstrakt:

Úvod: Trombocyty zohrávajú dôležitú úlohu v hemostatických a zápalových procesoch. Štúdie potvrdili, že trombocyty pacientov s nešpecifickými črevnými zápalmi (IBD), zostávajú aktivované aj po dosiahnutí remisie. V našej práci sme sa zamerali na potenciálny vplyv terapie na aktiváciu a agregabilitu trombocytov. Čítať viac »

Vplyv koly na kolitídu v animálnom experimente

Autori: Melišková V.¹, Čonka J.¹, Nagyová R.², Celec P.¹

Pracovisko: Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK, Bratislava, Slovenská republika¹, University of Glasgow, Medical School, Glasgow, Škótsko²

Abstrakt:

Východisko: Kofeín vedie k zvýšenej motorickej aktivite gastrointestinálneho traktu. Na druhej strane publikované štúdie ukázali, že káva a kofeín pôsobia protektívne v modeli chemicky indukovanej kolitídy. Nie je známe, aký vplyv na tento model kolitídy má príjem kolových nápojov obsahujúcich kofeín. V prvotnom experimente sme zistili negatívny efekt príjmu kolových nápojov, Čítať viac »