Originálna práca

Hepatocelulárny karcinóm, analýza Nitrianskej kohorty

Autori: Rác M.¹, Koller T.²

Pracovisko: Interná klinika, Fakultná nemocnica Nitra¹, V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava²

Abstrakt:

Tuková choroba pečene je najčastejšou chorobou pečene. Predstavuje hepatálnu manifestáciu metabolického syndrómu. V bežnej populácii postihuje NAFLD viac  ako tretinu dospelej populácie. Rapídny nárast výskytu HCC môžeme minimálne z časti pripísať rastúcej prevalencii cirhózy na  etiologickom podklade NAFLD a taktiež faktu, že HCC môže vzniknúť v teréne NAFLD priamou Čítať viac »

Pseudoaneurysmata viscerálních tepen jako komplikace akutní pankreatitidy: zkušenosti terciárního centra

Autori: Alena Ondrejkova M.D.¹,², Michael A. McKusick M.D.³, Santhi Swaroop Vege M.D.²

Pracovisko: Dpt. of Internal Medicine, St. Anne’s University Hospital Brno, International Clinical Research Center, Brno, Czech Republic¹  Division of Gastroenterology and Hepatology, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA²  Department of Radiology, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA³

Abstrakt: 

Introduction: Arterial pseudoaneurysm is a rare vascular complication of acute pancreatitis (AP). We aimed to assess the frequency, clinical course, treatment patterns and outcome of splanchnic artery pseudoaneurysms in a well-defined cohort of AP patients. Čítať viac »

Laryngofaryngálny reflux a citlivosť kašľového reflexu

Autori: Ďuríček M., Bánovčin P., Ondrušová B., Kollárik M., Hyrdel R.

Pracovisko: Interná klinika gastroenterologická Univerzitnej nemocnice Martin

Abstrakt:

Úvod: citlivosť kašľového reflexu na inhalované dráždivé látky pravdepodobne súvisí s funkčným stavom nervových zakončení, ktoré sú zodpovedné za jeho vyvolanie. Nachádzajú sa v laryngu aj v dolných dýchacích cestách. Laryngofaryngálny reflux (LPR) spôsobuje dráždenie laryngu event. veľých dýchacích ciest. Vzťah medzi citlivosťou kašľového reflexu s LPR nie je úplne jasný. Čítať viac »

Sérové koncentrace biosimilárního infliximabu CT-P13 u pacientu s idiopatickými střevními zánety – srovnání trí imunoanalytických detekčních metod

Autori1Malíčková K., 2Ďuricová D., 2Bortlík M., 1Hinďoš M., 2Machková N., 2Hrubá V., 2Lukáš M., 1,2Lukáš M. 

 

Pracovisko: 1 Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulty Univerzity Karlovy, Praha, 2 Klinické a výzkumné centrum pro idiopatické střevní záněty Iscare a.s. a Univerzity Karlovy, Praha, ČR

 

Abstrakt: Infliximab je chimérická rekombinantní terapeutická monoklonální protilátka, namířená proti antigenům prozánětlivého cytokinu TNF-alfa. Již přes patnáct let je schválena k biologické léčbě idiopatických střevních zánětů (IBD).  Biosimilární infliximab CT-P13 je přípravek biologicky podobný originálnímu infliximabu: je produkován stejným typem buněčné linie jako originál, má Čítať viac »

Převedení pacientu s ulcerózní kolitidou a Crohnovou nemocí z originálního infliximabu na infliximab biosimilární je účinné a bezpečné

Autori1Ďuricová D., 1Kolář M., 1Hrubá V., 1Bortlík M., 1Machková N., 2Malíčková K., 1Lukáš M., Lukáš M.

Pracovisko: 1Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, Iscare IVF, Praha, 2Ústav klinické biochemie a lékařské diagnostika, VFN a 1. LF, Univerzita Karlova, Praha

Abstrakt: 

Úvod Biosimilární infliximab se zdá být srovnatelně účinný a bezpečný s originálním preparátem u pacientů s Crohnovou nemocí (CN) a ulcerózní kolitidou (UC), kteří zahajují biologickou léčbu. Nicméně údaje o převedení již léčených pacientů z originálního na biosimilární preparát jsou zatím velmi omezené. Čítať viac »

Prvé skúsenosti s biosimilárnym infliximabom CT-P13 u pacientov s IBD, jednoročná retrospektívna štúdia

Autori: Hlavatý T., Krajčovičová A., Šturdík I., Letkovský J., Koller T., Tóth J., Huorka M.

Pracovisko: V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt:

Úvod CT-P13 je prvým schváleným biosimilárom infliximabu (IFX). Jeho ekvivalencia s IFX bola potvrdená v reumatologických štúdiách avšak skúsenosti s jeho použitím pri liečbe nešpecifických črevných zápalov (IBD sú obmedzené. Čítať viac »