Archív

Vplyv vitamínu D na expresiu mRNA cytokínov u IBD

Autori: Lešková Z., Krajčovičová A., Šoltýs K., Stuchlík S., Šturdík I., Koller T., Huorka M., Hlavatý T.

Pracovisko: V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt: 

Background The aetiology of Crohn’s disease (CD) and ulcerative colitis (UC)  is not known.  Recent  data suggest that vitamin D (VD) plays an important role in IBD. Pathways  that are influenced by VD in IBD are poorly understood. Čítať viac »

Účinok carvedilolu na obehové časy pečene u pacientov s cirhózou

Autori: Koller T., Piešťanská Z., Hlavatý T., Payer J.

Pracovisko: V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt: 

Úvod Je známe, že obehové časy pečene sú skrátené u pacientov s cirhózou v porovnaní so zdravými jedincami. Skracovanie obehu pečene by mohlo byť jedným z mechanizmov zlyhávania pečene. Podávanie betablokátora vedie ku zlepšeniu prežívania pacientov s cirhózou, ale presný mechanizmus nebol zatiaľ objasnený. Čítať viac »

Primárna sklerotizujúca cholangitída, IBD a transplantácia pečene

Autori: Baláž J., Skladaný Ľ., Selčanová Adamcová S., Brunčák M., Dropčová A.

Pracovisko: Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. Internej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Abstrakt: Analýza súboru pacientov s primárnou sklerotizujúcou cholangitídou a konkurentným zápalovým ochorením čriev (IBD), ktorí podstúpili transplantáciu v Transplantačnom centre FNsP F. D. Roosevelta alebo sú v sledovaní hepatologickej ambulancie FNsP F. D. R. po transplantácii v inom transplantačnom centre.

 

Nižšia virologická odpoveď na pegylovaný interferon alfa 2a v liečbe chronickej hepatitídy B u Rómov na východnom Slovensku

Autori: Dražilová S.1, Janíčko M.2, Kristián P.2, Schréter I.2, Kučinský B., Kožlej M., Hockicková I.2, Jarčuška P.2

Pracovisko: Oddelenie vnútorného lekárstva Nemocnica Poprad, 2 Klinika infektológie a cestovnej medicíny Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Abstrakt:

Cieľ Zhodnotiť compliance a dosiahnutie virologickej odpovede na pegylovaný interferon alfa 2a v liečbe chronickej hepatitídy B u rómskej populácie v porovnaní s väčšinovou populáciou na Slovensku. Čítať viac »

Využitie kapsulovej endoskopie

Autori: Dzuriková M., Malík D.

Pracovisko: Gastroenterologická klinika Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt: Video kapsulová endoskopia je dôležité diagnostické vyšetrenie preferované hlavne na zobrazenie tenkého čreva, aj keď sa už dá pomocou kapsuly zobraziť aj pažerák, žalúdok aj hrubé črevo. Je dôležitou diagnostikou metódou pri neobjasnenom krvácaní pri negatívnych vyšetreniach horného aj dolného tráviaceho traktu. V prednáške zhrnieme aj najnovšie novinky vo vyšetrovaní pomocou kapsulovej endoskopie. Zhrnutie indikácií a kontraindikácií kapsulovej endoskopie. Na záver v krátkosti zhrnieme súbor pacientov vyšetrených na GEK kapsulovou endoskopiou a krátku kazuistiku.

Akútne zlyhanie pečene v teréne jej chronickej choroby (ACLF) – analýza súboru HEGITO7

Autori: Jančeková D., Brunčák M., Vnenčáková J., Skladaný Ľ.

Pracovisko: Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. Internej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Abstrakt:

Úvod U pacientov s pokročilým chronickým ochorením pečene (ACLD) dochádza pod vplyvom vyvolávajúceho inzultu k rozvoju syndrómu ACLF (Acute on chronic liver failure).Jedná sa o podskupinu tzv. akútnej dekompenzácie (AD) ACLD. Samotné ACLF je charakterizované vysokou krátkodobou úmrtnosťou a rozvojom extrahepatálneho orgánového zlyhávania. Diagnostické Čítať viac »