Poster

Inhibítory protónovej pumpy neznižujú kyslý laryngofaryngálny reflux (LPR) napriek výraznému zlepšeniu symptómov u pacientov s objektívne stanoveným LPR

Autori: Ďuriček M., Bánovčin P., Haličková T., Hyrdel R., Kollárik M.

Pracovisko: Interná klinika gastroenterologická Univerzitnej nemocnice Martin

Abstrakt: 

Úvod Vplyv liečby inhibítormi protónovej pumpy (PPI) na laryngofaryngálny reflux (LPR) nie je úplne pochopený. Vyslovili sme hypotézu, že PPI znižujú kyslosť LPR. Vyhodnocovali sme LPR a reflux v distálnom pažeráku s použitím dvojkanálovej pH metrie s impedanciou pred a po liečbe PPI. Čítať viac »

Vplyv vitamínu D na expresiu mRNA cytokínov u IBD

Autori: Lešková Z., Krajčovičová A., Šoltýs K., Stuchlík S., Šturdík I., Koller T., Huorka M., Hlavatý T.

Pracovisko: V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt: 

Background The aetiology of Crohn’s disease (CD) and ulcerative colitis (UC)  is not known.  Recent  data suggest that vitamin D (VD) plays an important role in IBD. Pathways  that are influenced by VD in IBD are poorly understood. Čítať viac »

Účinok carvedilolu na obehové časy pečene u pacientov s cirhózou

Autori: Koller T., Piešťanská Z., Hlavatý T., Payer J.

Pracovisko: V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt: 

Úvod Je známe, že obehové časy pečene sú skrátené u pacientov s cirhózou v porovnaní so zdravými jedincami. Skracovanie obehu pečene by mohlo byť jedným z mechanizmov zlyhávania pečene. Podávanie betablokátora vedie ku zlepšeniu prežívania pacientov s cirhózou, ale presný mechanizmus nebol zatiaľ objasnený. Čítať viac »

Primárna sklerotizujúca cholangitída, IBD a transplantácia pečene

Autori: Baláž J., Skladaný Ľ., Selčanová Adamcová S., Brunčák M., Dropčová A.

Pracovisko: Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. Internej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Abstrakt: Analýza súboru pacientov s primárnou sklerotizujúcou cholangitídou a konkurentným zápalovým ochorením čriev (IBD), ktorí podstúpili transplantáciu v Transplantačnom centre FNsP F. D. Roosevelta alebo sú v sledovaní hepatologickej ambulancie FNsP F. D. R. po transplantácii v inom transplantačnom centre.

 

Nižšia virologická odpoveď na pegylovaný interferon alfa 2a v liečbe chronickej hepatitídy B u Rómov na východnom Slovensku

Autori: Dražilová S.1, Janíčko M.2, Kristián P.2, Schréter I.2, Kučinský B., Kožlej M., Hockicková I.2, Jarčuška P.2

Pracovisko: Oddelenie vnútorného lekárstva Nemocnica Poprad, 2 Klinika infektológie a cestovnej medicíny Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Abstrakt:

Cieľ Zhodnotiť compliance a dosiahnutie virologickej odpovede na pegylovaný interferon alfa 2a v liečbe chronickej hepatitídy B u rómskej populácie v porovnaní s väčšinovou populáciou na Slovensku. Čítať viac »