Informácie pre prednášajúcich

Vážení priatelia, kolegyne a kolegovia!

Dovoľujeme si Vás pozvať na predloženie abstraktu vlastných vedeckých prác v oblasti gastroenterológie, hepatológie a gastrointestinálnej chirurgie na 5.ročník podujatia RUŽGAD 2017. Štruktúrovaný abstrakt (max 2000 znakov) prosím zašlite prostredníctvom vyplnenia formulára do 11.9.2017.

 

Výhody aktívnej účasti na podujatí  

  1. Aktívna účasť na podujatí je ohodnotená 10 CME kreditmi pre prezentujúceho autora a 5 CME kreditmi pre spoluautora práce. 
  2. Aktívny účastník s vlastnou prácou má organizačným výborom hradený registračný poplatok (zahŕňa obed) a lístok na slávnostnú večeru po podujatí. 
  3. Pre mimo-bratislavských účastníkov bude zabezpečené ubytovanie v hoteli Holiday Innv mieste konania podujatia a preplatenie cestovného.  
  4. Každá vlastná práca bude zaradená do súťaže o najlepšiu prednášku alebo najlepší poster. Práce bude hodnotiť každý člen vedeckého výboru počas konania kongresu. Víťazná práca v každej kategórii bude ocenená sumou 500€ pre prezentujúceho autora. 

Štruktúra abstraktu

Maximálna dĺžka abstraktu je 2000 znakov. Povinná súčasť každého abstraktu je:

  1. Úvod
  2. Ciele a metódy
  3. Výsledky
  4. Záver

Ešte raz nám dovoľte srdečne Vás pozvať na podujatie RUŽGAD.

 

Tešíme sa na Vašu aktívnu účasť!