Informácie pre účastníkov

Informácie o podujatí
 
Ružgad
Ružinovský gastroenterologický deň, 6. ročník
Dátum konania: 09. 11. 2018
Čas podujatia: bude oznámený
Miesto konania: Hotel Holiday Inn, Bajkalská 25/A, Bratislava
 
Hlavné témy podujatia: 
  • Vlastné vedecké práce v oblasti gastroenterológie, endoskopie, hepatológie a gastrointestinálnej chirurgie za roky 2017 – 18
  • Nové imunosupresíva a biologiká v liečbe IBD
  • Registre a biobanking  v gastroenterológii a hepatológii na Slovensku
  • Chirurgická verzus endoskopická liečba chronickej pankreatitídy
  • Chirurgická verzus endoskopická liečba achalázie

Kredity

Podujatie bude zaradené do systému kontinuálneho medicínskeho vzdelávania podľa pravidiel SACCME.

 

Registračný poplatok

zahŕňa účasť na odbornom programe, certifikát a kredity Saccme, konferenčné materiály, občerstvenie a obed.

Platba registračných poplatkov je možná bankovým prevodom na účet
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a. s.
IBAN účtu: SK49 1100 0000 0029 2688 6158
Variabilný symbol: registračné číslo v Slovenskej lekárskej komore
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka (POVINNÉ UVIESŤ)

! ! ! Pozor, už čoskoro  chystáme aj možnosť on line platieb priamo zo stránky podujatia ! ! !

Registračné poplatky sa nevrácajú, akceptuje sa náhradník

VČASNÁ REGISTRÁCIA – registrácia on line+ povinnosť zaplatiť poplatok do 08.11.2018
Atestovaný lekár 20€
Lekár v špecializačnej príprave 10€
Zdravotná sestra členka SKSaPA 6€   (pre nečlenov 10€)
Slávnostná večera 15€

NA MIESTE
Atestovaný lekár 30€
Lekár v špecializačnej príprave 20€
Zdravotná sestra členka SKSaPA 10€   (pre nečlenov 15€)
Slávnostná večera 20€

 
Vedecký výbor
doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD. – predseda vedeckého výboru
MUDr. Peter Bánovčin, PhD.
prof. MUDr. Marián Bátovský, CSc.
doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, PhD., MPH
MUDr. Iveta Čierna, PhD.
prim. MUDr. Michal Demeter, PhD.
prim. MUDr. František Hampl
prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
MUDr. Martin Huorka, CSc.
prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.
doc. MUDr. Miroslav Janík, PhD.
prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD.
prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
MUDr. Eduard Veselíny, PhD.
 
Organizátor
V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava
Podujatie bude realizované pod záštitou viacerých odborných lekárskych spoločností. 
 
V roku 2017 bolo podujatie realizované v spolupráci s : 
Lekárska Fakulta UK v Bratislave
Univerzitná nemocnica Bratislava
Slovenská gastroenterologická spoločnosť
Slovenská internistická spoločnosť
Slovenská hepatologická spoločnosť
 
Organizačný výbor
prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD. – predseda organizačného výboru
MUDr. Anna Krajčovičová, PhD.
MUDr. Igor Šturdík
 
Organizačné zabezpečenie
ProGastro Optimum, občianske združenie a Scientific s.r.o.