Informácie pre účastníkov

Informácie o podujatí
 
Ružgad
Ružinovský gastroenterologický deň, 5. ročník
Dátum konania: 10. 11. 2017
Čas podujatia: 8.30 – 18.00
Miesto konania: Hotel Holiday Inn, Bajkalská 25/A, Bratislava
 
Hlavné témy podujatia: 
  • Vlastné vedecké práce v oblasti gastroenterológie, endoskopie, hepatológie a gastrointestinálnej chirurgie za roky 2016 – 17
  • Nové biologiká v liečbe IBD
  • Je eradikácia HCV na Slovensku možná? Prvé roky skúseností.
  • Nastal čas na fekálnu mikrobiálnu transplantáciu v liečbe chorôb GIT?
  • Karcinóm pankreasu – unmet needs

Kredity

Podujatie bude zaradené do systému kontinuálneho medicínskeho vzdelávania podľa pravidiel SACCME.

8 kreditov – pasívna účasť
10 kreditov – aktívna účasť hlavný autor
5 kreditov – aktívna účasť 2 spoluautori

 
Registračný poplatok

zahŕňa účasť na odbornom programe, certifikát a kredity Saccme, konferenčné materiály, občerstvenie a obed.

Platba registračných poplatkov je možná bankovým prevodom na účet
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a. s.
IBAN účtu: SK49 1100 0000 0029 2688 6158
Variabilný symbol: registračné číslo v Slovenskej lekárskej komore
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka (POVINNÉ UVIESŤ)

Registračné poplatky sa nevrácajú, akceptuje sa náhradník

VČASNÁ REGISTRÁCIA – do 15. 10. 2017
Atestovaný lekár 19€
Lekár v špecializačnej príprave 9€
Zdravotná sestra členka SKSaPA 6€   (pre nečlenov 9€)
Slávnostná večera 14€

NESKORÁ REGISTRÁCIA po 16. 10. 2017
Atestovaný lekár 24€
Lekár v špecializačnej príprave 14€
Zdravotná sestra členka SKSaPA 9€   (pre nečlenov 14€)
Slávnostná večera 14€

NA MIESTE
Atestovaný lekár 29€
Lekár v špecializačnej príprave 19€
Zdravotná sestra členka SKSaPA 13€   (pre nečlenov 19€)
Slávnostná večera 19€

 
Vedecký výbor
doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD. – predseda vedeckého výboru
MUDr. Peter Bánovčin, PhD.
prof. MUDr. Marián Bátovský, CSc.
doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, PhD., MPH
MUDr. Iveta Čierna, PhD.
doc. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
MUDr. Martin Huorka, CSc.
prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.
doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
MUDr. Eduard Veselíny, PhD.
 
Organizátor
V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava
Podujatie je realizované pod záštitou viacerých odborných lekárskych spoločností. 
 
V roku 2016 bolo podujatie realizované v spolupráci s : 
Lekárska Fakulta UK v Bratislave
Univerzitná nemocnica Bratislava
Slovenská gastroenterologická spoločnosť
Slovenská internistická spoločnosť
Slovenská hepatologická spoločnosť
 
Organizačný výbor
doc. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD. – predseda organizačného výboru
MUDr. Anna Krajčovičová, PhD.
MUDr. Igor Šturdík
 
Organizačné zabezpečenie
ProGastro Optimum, občianske združenie a Scientific s.r.o.