Program konferencie

Ružinovský gastroenterologický deň
RUŽGAD
2017
5. ročník

10. november 2017

Hotel Holiday Inn, Bratislava, Bajkalská ul. 25/A

 

Organizuje V. interná klinika LF UK a UN Bratislava v spolupráci s viacerými odbornými spoločnosťami

8.30 – 9.00 Slávnostné otvorenie a privítanie

 

 

9.00 – 9.20 Memoriálová Ďurišova prednáška

 

 

9.20 – 9.30 Prestávka

 

9.30 – 10.50 Originálne práce I.

Moderátor: doc. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

 

 

10.50 – 11.00 Prestávka

 

11.00 – 12.00 Diskusné témy I. 

Predsedníctvo: MUDr. Martin Huorka, CSc.

11.00 – 11.30
IBD – miesto nových biologík v liečba

11.30 – 12.00

FMT – Nastal čas na Fekálnu mikrobiálnu terapiu?

 

 

12.00 – 12:30 Komentované postery

Moderátor: doc. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

 

 

12.30 – 13.30 Obed + diskusia k posterom

 

13.30 – 14.20 Satelitné sympózium I

14.20 – 15.20 Originálne práce II.

Moderátor: doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.

 

 

15.20 – 15.30 Prestávka

 

15.30 – 16.30 Diskusné témy II. 

Predsedníctvo: MUDr. Martin Huorka, CSc.

15.30 – 16.00
HCV – Skúsenosti s prvým rokom eradikačnej liečby

16.00 – 16.30

Karcinóm pankreasu na Slovensku -unmet needs

 

16.30 – 17.20 Satelitné sympózium II

 

17.20 Záver

 

17.30 Večera