Program konferencie

Ružinovský gastroenterologický deň
RUŽGAD
2018
6. ročník

09. november 2018

Hotel Holiday Inn, Bratislava, Bajkalská ul. 25/A

PROGRAM SA ZOSTAVUJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>> Stiahnuť program minuloročného Ružgadu 2017.pdf >>>

 

 

8.30 – 9.00 Slávnostné otvorenie a privítanie

Čestné predsedníctvo: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD., MUDr. Martin Huorka, CSc.

Slávnostní hostia:

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. – dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Ing. Juraj Kovacs, MBA – generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava

MUDr. Tomáš Heger, PhD., MHA – medicínsky riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava

doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, PhD. – prezident Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti

MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. – prezident Slovenskej hepatologickej spoločnosti

MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH – námestník pre zdravotnú starostlivosť Univerzitnej nemocnice Bratislava – Ružinov

 

9.00 – 9.20 Memoriálová Ďurišova prednáška

Cudzie telesá v gastrointestinálnom trakte Kaščák M. (Trenčín)

 

9.20 – 9.30 Prestávka

 

9.30 – 10.50 Originálne práce I.

Moderátor: doc. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

9.30 – 9.50 Endoskopický manažment benígnych stenóz pažeráka

Veselíny E., Zakuciová M., Gombošová L. (Košice)

9.50 – 10.10 Variabilita autonómneho nervového systému pri funkčných poruchách gastrointestinálneho traktu

Lipták P., Mešťaník M., Bánovčin P., Tonhajzerová I., Hyrdel R.  (Martin)

10.10 – 10.30 Bakteriálne infekcie a hepatálna encefalopatia – analýza súboru

Strachan J., Bystrianska N., Adamcová-Selčanová S., Vnenčáková J., Sváč J., Skladaný Ľ.  (Banská Bystrica)

10.30 – 10.50 Fekálna mikrobiálna transplantácia v experimentálnej kolitíde

Lipták R., Gromová B., Celec P., Gardlík R.  (Bratislava)

 

Diskusný panel expertov:


 • MUDr. Marián Kaščák, CSc.

 • MUDr. Mária Sarvašová

 • Doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, PhD.

 • MUDr. RNDr. Roman Gardlík, PhD.

 

10.50 – 11.00 Prestávka

11.00 – 11.30 Diskusná téma: Nastal čas na klinické využitie fekálnej mikrobiálnej transplantácie?

Moderátor: doc. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

11.00 – 11.10 Fekálna mikrobiálna transplantácia v liečbe IBD
Šturdík I. (Bratislava)

11.10 – 11.20 Fekálna mikrobiálna transplantácia v liečbe rekurentnej klostrídiovej enterokolitídy
Sarvašová M.,  Koščálová A.,  Stankovič I.  (Bratislava)

11.20 – 11.30 Panelová diskusia

 

Diskusný panel expertov:


 • Doc. MUDr. Adriana Liptáková, PhD. 

 • Doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, PhD, MPH.

 • MUDr.Laura Gombošová, PhD.

 

11.30 – 12.00 Diskusná téma: Eradikačná liečba HCV na Slovensku

Moderátor: doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.

11.30 – 11.40 Je eradikácia HCV na Slovensku možná?
Skladaný Ľ. (Banská Bystrica)

11.40 – 11.50 Prínos nových IFN free režimov pre pacientov s genotypom 1 chronickej hepatitídy C

Kristián P., Virág L., Schréter I.  (Košice)

11.50 – 12.00 Panelová diskusia

 

Diskusný panel expertov:


 • Doc. MUDr. Pavol Kristián, PhD.

 • MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.

 • MUDr. Marek Rác

 

12.00 – 13:00 Orálne postery

Moderátor: MUDr. Martin Huorka, CSc.

1 Alveolárna echinokokóza pečene, diagnostický problém

Rosoľanka R, Šimeková K., Antolová D. (Martin)

2 Trombóza portálnej žily u pacientov s cirhózou pečene: výskyt, fenotyp, liečba a vplyv na prognózu v kohorte 462 pacientov

Bareková Ľ., Adamcová-Selčanová S., Šváč J., Skladaný Ľ. (Banská Bystrica)

3 SIBO – naše skúsenosti s dychovým testom

Letkovský J. (Bratislava)

4 Extracelulárna DNA ako potencionálny prognostický a terapeutický marker u pacientov so zápalovým ochorením čreva

Tomová K., Lešková Z., Hlavatý T., Konečná B. (Bratislava)

5 Úloha deoxyribonukleáz v gastrointestinálnom trakte

Gromová B., Janovičová Ľ., Drobná D., Lipták R., Gardlík R., Celec P. (Bratislava)

6 Trabekulárne kostné skóre u pacientov s Crohnovou chorobou

Krajčovičová A., Kužma M., Hlavatý T., Koller T., Jackuliak P., Lešková Z., Šturdík I., Killinger Z., Payer J. (Bratislava)

7 Rozdiel v expresii cytokínov v zapálenej a nezapálenej sliznici u pacientov s nešpecifickými zápalovými ochoreniami čreva

Lešková Z., Krajčovičová A., Šturdík I., Koller T., Huorka M., Hlavatý T. (Bratislava)

8 Akútne poškodenie pečene a úloha extracelulárnej DNA

Čonka J., Vokálová L., Lauková L., Borbelyová V., Bábíčková J., Celec P. (Bratislava)

9 Súčasné postupy v liečbe črevného zlyhania

Zápotocká J., Gombošová L., Zakuciová M. (Košice)

10 Vzťah medzi percepciou globusu a kyslým laryngofaryngálnym refluxom podľa dvojkanálovej pH metrie s impedanciou

Ďuriček M., Bánovčin P., Nosáková L., Hyrdel R. (Martin)

 

13.00 – 14.00 Obed + diskusia pri posteroch

 

14.00 – 14.50 Sympózium podporené spoločnosťou Takeda: Biologiká so selektívnym účinkom na črevo – pozícia v liečbe ulceróznej kolitídy a Crohnovej choroby

Moderátori: MUDr. Martin Huorka, CSc, MUDr. Mária Zakuciová

14.00 – 14.15 Anti- integríny: súčasná evidencia z klinických štúdií a reálnej praxe
Hlavatý T. (Bratislava)

14.15 – 14.30 Optimalizácia biologickej liečby v IBD
Gombošová L. (Košice)

14.30 – 14.45 Bezpečnosť biologickej liečby v IBD
Lukáš M. (Praha)

14.45 – 14.50 Panelová diskusia

 

14.50 – 16.10 Originálne práce II.

Moderátor: doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.

14.50 – 15.10 Význam terapeutického monitorovania liečiv antiTNFα u pacientov s IBD
Hlavatý T., Krajčovičová A., Bátovský M., Greguš M., Hlísta M., Ďurina J., Lešková Z., Šturdík I., Gojdič M., Koller T., Tóth J., Huorka M. (Bratislava)

15.10 – 15.30 Má Crohnova choroba vplyv na zníženie fertility u žien?
Kollerová J., Koller T., Kadlečková B., Tóth J., Hlavatý T., Krajčovičová A., Payer J. (Bratislava)

15.30 – 15.50 Chirurgická liečba Crohnovej choroby – vlastné výsledky
Sekáč J., Prochotský A., Mičulík L., Repáň M. (Bratislava)

15.50 – 16.10 Liekové poškodenie pečene pri chronických zápalových chorobách čreva: 1-ročná observačná prospektívna štúdia
Koller T., Galambošová M., Filakovská S., Kubincova M., Hlavatý T., Tóth J., Krajčovičová A., Payer J.  (Bratislava)

 

Diskusný panel expertov:


 • MUDr. Martin Bortlík, PhD.

 • MUDr. Mária Zakuciová

 • MUDr.Iveta Čierna, PhD.

 • Doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.

16.10 – 16.20 Prestávka

16.20 – 17.00 Diskusná téma: Nové biologiká v liečbe IBD

Moderátor: MUDr. Martin Huorka, CSc.

16.20 – 16.30 Ustekinumab v liečbe Crohnovej choroby

Hlavatý T. (Bratislava)

16.30 – 16.40 Vlastné skúsenosti s liečbou vedolizumabom

Bortlík M. (Praha)

16.40 – 17.00 Panelová diskusia

 

Diskusný panel expertov:


 • Prof. MUDr. Milan Lukáš, PhD.

 • MUDr. Laura Gombošová, PhD.

 • MUDr. Eduard Veselíny, PhD.

17.00 – 17:30 Diskusná téma: Karcinóm pankreasu – unmet needs

Moderátor: doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.  

17.00 – 17.10 Chirurgia karcinómu pankreasu na Slovensku
Pinďák D. (Bratislava)

17.10 – 17.20 Karcinóm pankreasu – možnosti onkologickej liečby
Jurišová S. (Bratislava)

17.20 – 17.30 Panelová diskusia

 

Diskusný panel expertov:


 • MUDr. Jaroslav Sekáč, PhD.

 • Doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.

 • MUDr. Silvia Jurišová

17.30 – 18.00 Sympózium podporené spoločnosťou Janssen: Ako ďalej s pacientmi po neúspešnej antiTNFα liečbe Crohnovej choroby? Nová generácia biologických liekov – nádej pre pacientov

Moderátor: MUDr. Martin Huorka CSc.

17.30 – 17.45 Účinnosť anti-IL12/23 v navodení klinickej remisie u pacientov zlyhaných na anti-TNF
Koller T. (Bratislava)

17.45 – 18.00 Ustekinumab v liečbe Crohnovej choroby – prvé skúsenosti z klinickej praxe
Hlísta M. (Trenčín)

 

18.00 – 18.10 Prednáška podporená spoločnosťou Pfizer

Výsledky klinickej štúdie NorSwitch
Hlavatý T. (Bratislava) 

 

18.15  Vyhlásenie víťazov o najlepšiu prednášku a orálny poster

 

18.25 Záver konferencie

 

18.30 Večera