Program konferencie

Ružinovský gastroenterologický deň
RUŽGAD
2018
6. ročník

09. november 2018

Hotel Holiday Inn, Bratislava, Bajkalská ul. 25/A

 

 

 

 

8.30 – 9.00 Slávnostné otvorenie a privítanie

 

9.00 – 9.20 Memoriálová Ďurišova prednáška

Tracheoezofageálne fistuly  Haruštiak S. (Bratislava)

 

9.20 – 9.30 Prestávka

 

9.30 – 10.45 Originálne práce I.

Moderátor: Huorka M.
9.30 – 9.45 Naše skúsenosti s využitím samoexpandibilných stentov pri chorobách pažeráka – retrospektívna analýza súboru
Veselíny E., Janičko M., Zakuciová M., Gombošová L., Jarčuška P. (Košice)

9.45 – 10.00 Riešenie neoplastických lézií rekta pomocou ESD a TEM v podmienkach NOÚ
Letkovský J., Pekárek B., Orságh A., Žitňan Ľ., Doval R., Sedlák I. (Bratislava)

10.00 – 10.15 Komplikácie POEM-u

Demeter M., Ďuríček M., Bánovčin P., Hyrdel R. (Martin)

10.15 – 10.30 Seroprevalence of hepatitis E virus in Roma settlements: a comparison with the general population in Slovakia

Janičko M., Halánová M., Veselíny E., Kalinová Z., Jarčuška P., Urbančíková I., Pella D., Dražilová S., Babinská I. a HepaMeta Team (Košice, Poprad)

10.30 – 10.45 Glucose metabolism changes in patients with chronic hepatitis C treated with direct acting antivirals

Dražilová S., Janičko M., Skladaný Ľ., Kristián P., Oltman M., Szantová M., Krkoška D., Mazuchová E., Pieseck;á L., Vahalová V., Rác M., Schreter I., Virag L., Koller T., Liptáková A., Ondrášová M., Jarčuška P. (Slovensko)

 

10.45 – 11.15 Diskusná téma: Malé molekuly v IBD liečbe

Moderátor: Huorka M.
10.45 – 10.55 Malé molekuly v imunosupresívnej liečbe IBD – čo je nové v 2018?
Hlavatý T. (Bratislava)

10.55 – 11.15 Panelová diskusia

 

11.15 – 12.15 Komentované postery

Moderátor: Krajčovičová A.

1.Validácia slovenskej verzie sIBDQ u pacientov s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou

Jalali Y., Šturdík I., Krajčovičová A., Koller T., Tóth J., Payer J., Huorka M., Hlavatý T. (Bratislava)

2. Chirurgická liečba nešpecifických zápalových ochorení na Slovensku v roku 2017

Šturdík I., Jalali Y., Krajčovičová A., Koller T., Tóth J., Huorka M., Hlavatý T. (Bratislava)

3. Liver frailty index u hospitalizovaných pacientov s ACLD (advanced chronic liver disease). Výsledky štúdie frailty – HEGITO -7

Drotárová Z., Koller T., Vnenčáková J., Skladaný Ľ. (Banská Bystrica)

4. Infúzia L-mentolu do pažeráka spôsobuje vnemy chladu a pyrózy, čo naznačuje expresiu TRPM8 receptora v pažerákových C-vláknach

Ďuriček M., Bánovčin P., Lipták P., Hyrdel R., Kollárik M. (Martin)

5. Definition for early chronic pancreatitis

Hegyi Jr. P., Bátovsky M., Hegyi P. (Pécs, Bratislava)

6. Heterogénne klinické prejavy hypoglykémií u pacientov s inzulinómom

Nosáková L., Bánovčin P., Uhrík P., Božíková J., Kalman M., Hyrdel R. (Martin)

7. Úloha deoxyribonukleáz v gastrointestinálnom trakte

Gromová B., Janovičová Ľ., Drobná D., Lipták R., Gardlík R., Celec P. (Bratislava)

8. Dynamika extracelulárnej DNA v myšacom modeli ulceróznej kolitídy

Marônek M., Gromová B., Lipták R., Čechová B., Konečná B., Gardlík R. (Bratislava)

9. Vplyv fajčenia na expresiu mRNA cytokínov v sliznici pacientov s nešpecifickými zápalovými ochoreniami čriev

Lešková Z., Krajčovičová A., Šoltys K., Šturdík I., Koller T., Payer J., Hlavatý T. (Bratislava)

10. Graft-versus-Host disease, diagnostika gastrointestinálnych komplikácií

Novotná T. (Bratislava)

11. Prevalence and risk factors for hepatitis B virus infection in Roma and non-Roma people in Slovakia

Dražilová S, Janičko M., Kristián P., Schreter I., Halanová M., Urbančíková I., Madarasová-Gecková A., Mareková M., Pella D, Jarčuška P. (Poprad, Košice)

12. Fekálna mikrobiálna transplantácia u ulceróznej kolitídy – naša prvá skúsenosť

Šturdík I., Sarvašová M., Jalali Y., Krajčovičová A., Tóth J., Čierna I., Koller T., Huorka M., Payer J., Hlavatý T. (Bratislava)

 

12.15 – 12.45 Edukačný blok sponzorovaný spoločnosťou Abbvie

Zostante pokojní a využívajte biomarkery!

Predsedajúci: Zakuciová M.

Môžeme dôverovať biologickým ukazovateľom v manažmente IBD?

E. Veselíny (Košice)

Základné postupy v manažmente IBD. Sú súčasťou našej každodennej praxe?

L. Gombošová (Košice)

 

12.45 – 14.00 Obed + diskusia pri posteroch

 

14.00 – 14.30 Edukačný blok sponzorovaný spoločnosťou Takeda

Panelová diskusia: Manažment pacientov s IBD – mení vedolizumab stratégiu liečby?

Gombošová L. (Košice), Greguš M. (Nitra), Hlavatý T. (Bratislava), Huorka M. (Bratislava)

 

Témy: akcelerovaný step – up prístup; vedolizumab u bionaivných pacientov; bridging terapia

 

14.30 – 15.00 Diskusná téma: Registre a biobanking v gastroenterológii a hepatológii na Slovensku

Moderátor: Hlavatý T.
14.30 – 14.45 Biobanking včera, dnes a zajtra
Jarčuška P. (Košice)

14.45 – 15.00 Panelová diskusia

 

15.00 – 16.00 Originálne práce II.

Moderátor: Hlavatý T.

15.00 – 15.15 Ustekinumab efficiency in association with serum levels in complicated refractory patients with Crohn’s disease

Kolář M., Malíčková K., Bortlík M., Pudilová K., Ďuricová D., Lukáš M., Machková N., Hrubá V., Lukáš M. (Praha)

15.15 – 15.30 Chirurgická liečba u PSC/UC pacienta

Slobodník I., Hampl F., Sirotňák M. (Banská Bystrica)

15.30 – 15.45 Prevalencia a rizikové faktory cholelitiázy u Crohnovej choroby

Šturdík I., Krajčovičová A., Lešková Z., Decká R., Černotová V., Tóth J., Koller T., Huorka M., Payer J., Hlavatý T. (Bratislava)

15.45 – 16.00 Fekálna mikrobiálna transplantácia u pacientky s rezistentnou ťažkou alkoholovou hepatitídou: skúsenosť na našom pracovisku

Bystrianska N., Skladaný Ľ., Vnenčáková J. (Banská Bystrica)

 

16.00 – 16.10 Prestávka

 

16.10 – 17.10 Diskusná téma: Chirurgická vs endoskopická terapia ochorení tráviaceho traktu

16.10 – 16.40 Achalázia
Moderátor: Veselíny E.

16.10 -16.20 Chirurgická liečba achalázie – súčasný pohľad
Janík M. (Bratislava)

16.20 – 16.30 Endoskopická liečba achalázie – POEM

Demeter M. (Martin)

16.30 – 16.40 Panelová diskusia

 

16.40 – 17.10 Chronická pankreatitída

Moderátor: Šturdík I.

16.40 – 16.50 Postavenie chirurgickej liečby v manažmente chronickej pankreatitídy

Hampl F. (Banská Bystrica)

16.50 – 17.00 Možnosti endoskopickej liečby chronickej pankreatitídy

Záň J. (Ružomberok)

17.00 – 17.10 Panelová diskusia

 

17.10 – 17.40 Edukačný blok sponzorovaný spoločnosťou Pfizer

17.10 – 17.25 Biosimilárne lieky v IBD
Huorka M. (Bratislava)

17.25 – 17.40 Panelová diskusia
Hlavatý T. (Bratislava), Lukáš M. (Praha), Huorka M. (Bratislava)

 

17.40 – 18.10 Edukačný blok sponzorovaný spoločnosťou Janssen

Praktický pohľad na manažment liečby Crohnovej choroby

Chairman: Huorka M.

3-ročné dáta o dlhodobej účinnosti ustekinumabu
Lietava P. (Martin)

Nové strategie léčby Crohnovy nemoci a praktické zkušenosti s ustekinumabem

Lukáš M. (Praha)

 

18.10 – 18.20 Edukačný blok sponzorovaný spoločnosťou Amgen

Úvod do problematiky biosimilárnych liekov

Hlavatý T. (Bratislava)

 

18.20  Vyhlásenie víťazov o najlepšiu prednášku a komentovaný poster

 

18.25 Záver konferencie

 

18.30 Večera

Sprievodné podujatia

10. novembra 2018 (sobota)

09.00 – 13.00

Workshop Chirurgická liečba nešpecifických črevných zápalových ochorení na Slovensku

Program workshopu nájdete >>TU<<

Každý registrovaný účastník kongresu Ružgad 2018 má automatickú registráciu aj na workshop.