Program konferencie

Ružinovský gastroenterologický deň
RUŽGAD
2019
7. ročník

08. november 2019

Hotel Holiday Inn, Bratislava, Bajkalská ul. 25/A

 

 

8:30 – 9:00 Slávnostné otvorenie a privítanie

Čestné predsedníctvo: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD., MUDr. Martin Huorka, CSc.

Slávnostní hostia:

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. – dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

MUDr. Renáta Vandriaková, MPH – generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava

MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH – námestník pre zdravotnú starostlivosť UNB- Ružinov

MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. – prezident Slovenskej hepatologickej spoločnosti

 

 

9:00 – 9:20 Memoriálová Ďurišova prednáška

9.00 – 9.20 Význam stanovenia sérového gastrínu, história a súčasnosť diagnostiky Zollingerovho Ellisonovho syndrómu

Hyrdel R. (Martin)

 

 

9:20 – 9:25 Prestávka

 

 

9:25 – 10:25 Originálne práce I.

Moderátor: Huorka M.
9.25 – 9.40  Umbilikálne hernie u pacientov s cirhotickým ascitom – pohľad chirurga. Prvá analýza HERCIAS štúdie

Sirotňák M., Slobodník I., Bosznayová I., Bareková Ĺ., Adamcová-Selčanová S., Vnenčáková J., Koller T., Skladaný Ľ. (Banská Bystrica, Bratislava)

 

09.40 – 09.55 Vplyv inhibítorov protónovej pumpy na hladinu a aktivitu dabigatranu u pacientov s fibriláciou predsiení  

Nosáková L., Schnierer M., Samoš M., Bolek T., Škorňová I., Ďuríček M., Hyrdel R., Staško J.,  Bánovčin P. ml (Martin)

 

09.55 – 10.10 Zaujímavé kazuistiky v chirurgii perforácie pažeráka – diagnosticko terapeutický problém
Janík M., Šiška D., Lauček P., Haruštiak S., Tarabová K. (Bratislava)

 

10.10-10.25 Využite biodegradovateľných stentov v ERCP liečbe choledocholitiázy – popis prípadu

Hlavatý T., Huorka M., Šturdík I., Greguš M., Koller T. (Bratislava)

 

 

 

10:25 – 10:40 Prestávka / coffee break

 

 

10:40 – 11:05 Diskusná téma I:  ERAS pred karcinómom pažeráka úloha gastroenterológa

Paneloví hostia: Janík M., Tarabová K., Hlavatý T., Pekárek B., Veselíny E.

Moderátor: Šturdík I.
10:40 – 10:55  ERAS pri resekciách pažeráka pre karcinóm

                       Tarabová K. (Bratislava)

 

10:55 – 11:05 Panelová diskusia

 

 

11:05 – 11:10 Prestávka

 

 

11:10 – 11:40 Diskusná téma II:  Využitie kmeňových buniek v gastroenterológii a hepatológii

Paneloví hostia: Šerclová Z., Strnádel J., Hlavatý T., Sekáč J.  

Moderátor: Hlavatý T.

 

11:10 – 11:20 Kmeňové bunky – biologické základy pre klinickú prax

                       Strnádel J. (Bratislava)


11:20 – 11:30  Využitie kmeňových buniek v liečbe perianálnych fistúl

                        Šerclová Z. (Hořovice)

 

11:30 – 11:40  Panelová diskusia

 

 

11:40 – 11:45 Prestávka

 

 

11:45 – 12:15 Edukačný blok sponzorovaný spoločnosťou Janssen: Optimalizácia liečby IBD: nové dáta pre klinickú prax  

Moderátor: Huorka M.

11:45-12:00 Inhibícia IL12/23 v liečbe Ulceróznej kolitídy

Gombošová L. (Košice)

 

12:00 – 12:15 Ustekinumab u Crohnovy nemoci: zaměřeno na slizniční hojení

Lukáš M. (Praha)

 

 

12:15 – 12:20 Prestávka

 

 

12:20 – 13:10 Komentované postery

Moderátor: Krajčovičová A.

 

  1. Antibiotiká pri akútnej pankreatitíde v našom súbore

Gašpieriková I. (Bratislava)

 

  1. Sarkopénia u pacientov s pokročilým chronickým ochorením pečene (ACLD)

Molčan P., Skladaný Ľ., Vnenčáková J., Koller T. (Banská Bystrica, Bratislava)

 

  1. Účinok progesterónu na chemicky indukovanú kolitídu u myší

Tóthová Ľ, Tomová K., Gardlík R., Lipták R., Bábíčková J. (Bratislava)

 

  1. Prevalencia sarkopénie u hospitalizovaných pacientov na internom oddelení: prierezová pilotná štúdia podľa kritérií EWGSOP2

 Vrbová P., Smaha J., Štepán J., Tobiáš D., Kužma M., Payer J., Koller T. (Bratislava)

 

  1. Mechanizmus účinku bioaktívnej zložky zázvoru (6-shogaol) na aferentné zakončenia C-vlákien nervus vagus v tráviacom trakte

Lipták P., Patil MJ., Huang Y., Undem BJ., Dong X., Wang G., Yu S.  (Bratislava, Baltimore)

 

  1. Legislatívne, klinické a ekonomické aspekty biologickej liečby v Slovenskej republike

Bielik J., Bucek Pšenková M. Lukáčová A. (Trenčín)

 

  1. Využitie merania kvality života pri pacientskom hodnotení efektivity liečby gastroenterologických ochorení

Bielik J., Bielik M., Matišáková I., Meluš V. (Trenčín)

 

  1. Neinvazívne sledovanie krvi v stolici v experimentálnom modeli kolitídy

Suchoňová M., Laššová E., Gardlík R., Celec P. (Bratislava)

 

  1. Vakcinácia v TC Banská Bystrica so zameraním na HBV

Podmanická Z., Skladaný Ľ., Selčanová-Adamcová S., Lovrantová E., Dropčová A. (Banská Bystrica)

 

  1. Čo sa môže skrývať za hemoragickým šokom

Danningerová Molnárová A. (Bratislava)

 

 

13:10 – 14:00 Obed + diskusia pri posteroch

 

 

14:00-14:30 Edukačný blok sponzorovaný spoločnosťou Takeda:
Slizničné a histologické zhojenie – dosiahnuteľný cieľ v liečbe IBD?

Paneloví hostia: Ďurina J., Gombošová L., Huorka M., Lietava P.

Diskutované témy:  Histologická remisia, implikácie štúdie VARSITY do praxe, vedolizumab v prvej línii biologickej liečby

 

 

14:30 – 14:35  Prestávka

 

 

14:35 – 15:35 Originálne práce II.

Moderátor: Huorka M.

 

 

14:35 – 14:50 Domáca parenterálna výživa – súčasť manažmentu ťažkej formy Crohnovej choroby, naše skúsenosti

Gombošová L. (Košice)

 

14:50 – 15:05  Detrakcia 5-ASA u pacientov s Crohnovou chorobou v remisii  

Krajčovičová A., Tóth J., Šturdík I., Koller T., Huorka M., Hlavatý T. (Bratislava)

 

15:05 – 15:20 LDAA v liečbe IBD   

Hlavatý T., Krajčovičová A., Tóth J., Šturdík I., Koller T., Huorka M. (Bratislava)

 

 

15:20 – 15:35  Extracelulárna DNA ako potencionálny prognostický a terapeutický marker u pacientov so zápalovým ochorením čreva

Gardlík R., Tóthová Ľ., Konečná B., Tomová K., Lešková Z., Hlavatý T. (Bratislava)

 

 

15:35 – 15:50 Prestávka /  coffee break

 

 

15:50 -16:20 Edukačný blok sponzorovaný spoločnosťou Pfizer : „Čo prináša inhibícia JAK pre manažment pacientov s ulceróznou kolitídou?“

Predsedníctvo: Hlavatý T.(moderátor), Huorka M., Greguš M.

15:50 16:00 Inhibícia Janusových kináz v liečbe ulceróznej kolitídy – aká je účinná?

Greguš M. (Nitra)

 

16:00 16:10 Bezpečnosť a znášanlivosť liečby ulceróznej kolitídy JAK inhibítorom

Huorka M. (Bratislava)

 

16:10 16:20 Panelová diskusia 

 

16:20 – 16:25 Prestávka

 

 

16:25 – 17:25 Diskusná téma III: Fekálna mikrobiálna transplantácia na Slovensku – 2 roky po

Paneloví hostia: Šturdík I, Sarvašová M., Čierna I., Gardlík R., Bystrianska N.

Moderátor: Zakuciová M.  
16:25– 16:40 Fekálna mikrobiálna terapia – skúsenosti na Slovensku
Sarvašová M., Koščalová A., Sabaka P., Stankovič I.  (Bratislava)

 

16:40 – 16:55 Fekálna mikrobiálna transplantácia v liečbe IBD
Šturdík I., Krajčovičová A., Čierna I., Sarvašová M., Hlavatý T.   (Bratislava)

 

16:55 – 17:10 FMT a SAH – case series
Bystrianska N., Vnenčáková J., Koller T., Skladaný Ľ. (Banská Bystrica)

 

17:10 – 17:25  Panelová diskusia

 

 

17:25 – 17:30 Prestávka

17:30 – 18:00 Diskusná téma IV:  Skríning KRKA na Slovensku – výsledky pilotného projektu a ako ďalej

Paneloví hostia: Hlavatý T.,Havelková B.,  Hrčka R., Tóth J.

Moderátor:  Hlavatý T.

 

17:30 – 17:45 Skríning KRKA na Slovensku – výsledky pilotného projektu a ako ďalej

                         Hrčka R. (Bratislava)

 

17:45 – 18:00 Panelová diskusia

 

 

18.00 – 18.05 Prestávka

 

 

18.05 – 18.35 Edukačný blok sponzorovaný spoločnosťou Ferring

Predsedníctvo:  Lukáš M., Greguš M.

18:05 – 18:20 Budezonid MMX v léčbě ulcerozní kolitidy – zkušenosti z ČR

                        Lukáš M. (Praha)

 

18:20 – 18:35 Mesalazín v liečbe UC a prevencia KRK

                       Greguš M. (Nitra) 

 

18.35 Vyhlásenie víťazov o najlepšiu prednášku a komentovaný poster

 

18.50 Záver konferencie

 

19.00 Večera