Tag: Horný GIT

Inhibítory protónovej pumpy neznižujú kyslý laryngofaryngálny reflux (LPR) napriek výraznému zlepšeniu symptómov u pacientov s objektívne stanoveným LPR

Autori: Ďuriček M., Bánovčin P., Haličková T., Hyrdel R., Kollárik M.

Pracovisko: Interná klinika gastroenterologická Univerzitnej nemocnice Martin

Abstrakt: 

Úvod Vplyv liečby inhibítormi protónovej pumpy (PPI) na laryngofaryngálny reflux (LPR) nie je úplne pochopený. Vyslovili sme hypotézu, že PPI znižujú kyslosť LPR. Vyhodnocovali sme LPR a reflux v distálnom pažeráku s použitím dvojkanálovej pH metrie s impedanciou pred a po liečbe PPI. Čítať viac »

Akútne endoskopické výkony mimo pracovnej doby – 2015

Autori: Baláž J., Skladaný Ľ., Brunčák M.

Pracovisko: Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. Internej kliniky SZU, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Abstrakt: Retrospektívna analýza akútnych endoskopických výkonov realizovaných mimo pracovnej doby v rámci tzv. endoskopickej príslužby vo Fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta za kalendárny rok 2015. Celkovo bolo zaznamenaných 57 endoskopických intervencií, z ktorých 38% bolo indikovaných pre akútne nevarikózne krvácania z horného GIT, 23% Čítať viac »

Laryngofaryngálny reflux a citlivosť kašľového reflexu

Autori: Ďuríček M., Bánovčin P., Ondrušová B., Kollárik M., Hyrdel R.

Pracovisko: Interná klinika gastroenterologická Univerzitnej nemocnice Martin

Abstrakt:

Úvod: citlivosť kašľového reflexu na inhalované dráždivé látky pravdepodobne súvisí s funkčným stavom nervových zakončení, ktoré sú zodpovedné za jeho vyvolanie. Nachádzajú sa v laryngu aj v dolných dýchacích cestách. Laryngofaryngálny reflux (LPR) spôsobuje dráždenie laryngu event. veľých dýchacích ciest. Vzťah medzi citlivosťou kašľového reflexu s LPR nie je úplne jasný. Čítať viac »