Tag: IBD

Chirurgická liečba „komplex“ perianálnych fistúl pri Crohnovej chorobe

Autori: Korček J.

Pracovisko: Chirurgická klinika Fakultná nemocnica Nitra

Abstrakt: 

Úvod Incidencia PF v populácii sa odhaduje na 5,6 na 100 000 obyvateľov ženského pohlavia a na 12,3 na 100 000 obyvtaeľov mužského pohlavia. Vyskytujú sa predovšetkým v treťom a vo štvrtom decéniu. Prevažná väčšina PF má kryptoglandulárny pôvod, alebo sú komplikáciou M. Crohn. Veľkým problémom je predovšetkým chirurgická terapia „komplex“ PF. „Komplex“ PF sú vysoké suprasfinkterické, extrasfinkterické alebo vysoké transsfinkterické PF. Čítať viac »

Vplyv testosterónu na aktivitu ochorenia u pacientov s IBD

Autori: Hlavatý T., Krajčovičová A., Kollerová J., Koller T., Lešková Z., Šturdík I., Payer J.

Pracovisko: V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt: 

INDTRODUCTION Sex differences in the incidence and progression of inflammatory bowel diseases (IBD) have been reported in observational studies. The effect of testosterone on the pathogenesis of IBD is unknow. Čítať viac »

Sezónna variabilita deficitu vitamínu D u detí s nešpecifickým zápalovým ochorením čreva a inými chronickými ochoreniami

Autori: Frivolt K., Horváthová P., Prochotská K., Vitáriušová E., Kyselová T., Šemberová J., Pribilincová Z., Čierna I., Dallos T., Kovács L.

Pracovisko: Detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava

Abstrakt: 

Úvod Kostnú remodeláciu regulujú hormóny a lokálne rastové faktory. Nedostatok vitamínu D sa často vyskytuje u pacientov s chronickým ochorením, ale aj v zdravej detskej populácii. 

Ciele Zistiť výskyt deficitu vitamínu D a zmien niektorých regulačných faktorov kostného metabolizmu u slovenských detí. Čítať viac »

Naše zkušenosti s podáváním biosimilárního infliximabu nemocným s IBD

Autori: Konečný, M.

Pracovisko: II. interní klinika – gastro-enterologická a hepatologická Fakultní nemocnice Olomouc

Abstrakt: 

Úvod Biologická léčba (BL) představuje zásadní přelom v léčbě nejtěžších forem idiopatických střevních zánětů (IBD). V současné době se v ČR jako biologikum pro léčbu IBD užívají infliximab (IFX), adalimumab,  golimumab a vedolizumab. Současně s originálními molekulami byly vyvíjeny i jejich kopie, biologicky podobná (biosimilarní) léčiva. Po vypršení patentu originálních přípravků Čítať viac »

Vplyv vitamínu D na expresiu mRNA cytokínov u IBD

Autori: Lešková Z., Krajčovičová A., Šoltýs K., Stuchlík S., Šturdík I., Koller T., Huorka M., Hlavatý T.

Pracovisko: V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt: 

Background The aetiology of Crohn’s disease (CD) and ulcerative colitis (UC)  is not known.  Recent  data suggest that vitamin D (VD) plays an important role in IBD. Pathways  that are influenced by VD in IBD are poorly understood. Čítať viac »

Primárna sklerotizujúca cholangitída, IBD a transplantácia pečene

Autori: Baláž J., Skladaný Ľ., Selčanová Adamcová S., Brunčák M., Dropčová A.

Pracovisko: Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. Internej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Abstrakt: Analýza súboru pacientov s primárnou sklerotizujúcou cholangitídou a konkurentným zápalovým ochorením čriev (IBD), ktorí podstúpili transplantáciu v Transplantačnom centre FNsP F. D. Roosevelta alebo sú v sledovaní hepatologickej ambulancie FNsP F. D. R. po transplantácii v inom transplantačnom centre.

 

Prevalencia a rizikové faktory cholelitiázy u pacientov s Crohnovou chorobou

Autori: Šturdík I., Krajčovičová A., Lešková Z., Decká R., Černotová V., Koller T., Huorka M., Hlavatý T.

Pracovisko: V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt: 

Background In thus far published literature, the cholelithiasis in patients with Crohn disease (CD) is twice more frequent than in the general population, the reported prevalence ranges from 13% to 34%. The reason for this difference has not been satisfactorily explained. Čítať viac »