Home

Ružinovský
GaSTROenTEROLOGICKÝ dEň

  • Termín konania
    5. november 2021
  • Miesto konania
    Hotel Carlton Bratislava

Vážené kolegyne a kolegovia,
Je mi veľkou cťou pozvať Vás na 8. ročník Ružinovského gastroenterologického dňa. COVID-19 pandémia minulý rok znemožnila realizáciu nášho podujatia, veríme, že toho roku bude epidemiologická situácia priaznivá a budeme sa môcť na našom podujatí stretnúť osobne. Podujatie by sa po prvýkrát konalo v kongresových priestoroch hotela Carlton v Bratislave. Ak napriek snahám nebude možné realizovať RUŽGAD prezenčne, podujatie uskutočníme on-line formou. Ružgad sa postupne etabloval medzi lekárskymi podujatiami, účastníci Ružgadu oceňujú jeho odbornú úroveň, možnosť dôkladnej diskusie ku každej prezentácii aj jeho priateľskú atmosféru. Kľúčovou súčasťou Ružgadu je prezentácia a diskusia k vlastným prácam slovenských a českých autorov v oblasti digestívneho zdravia. Diskusné fóra s panelovou diskusiou tohtoročného Ružgadu budú venované chlonagioskopii, malým molekulám v IBD a samotnému ochoreniu COVID-19 z hľadiska gastroenterologických a hepatologických ochorení. Neopomenieme ani tradičnú memoriálovú Ďurišovu prednášku. Vážení priatelia, ešte raz mi dovoľte Vás srdečne pozvať na Ružgad 2021, tešíme sa na Vašu účasť, na osobné stretnutia aj podnetné diskusie.

S priateľským pozdravom za organizačný výbor

MUDr. Igor Šturdík, PhD.
predseda organizačného výboru

HLAVNÝ ORGANIZÁTOR:

Slovenská gastroenterologická spoločnosť

Informácia pre účastníkov

HLAVNÉ TÉMY PODUJATIA
• Vlastné vedecké práce v oblasti gastroenterológie, endoskopie, hepatológie a gastrointestinálnej chirurgie
• COVID-19, GIT ochorenia a pečeň
• Cholangioskopia
• Malé molekuly v liečbe IBD

ČÍTAJ VIAC »

Informácia pre prednášajúcich

Aktuálne informácie pre prednášajúcich v jednotlivých sekciách nájdete tu.

ČÍTAJ VIAC »

Informácia pre partnerov

Ružgad ponúka zaujímavé možnosti prezentácie Vašej spoločnosti formou partnerstva, alebo prenájmu výstavného priestoru.

ČÍTAJ VIAC »