Home

Ružinovský
GaSTROenTEROLOGICKÝ dEň

  • Termín konania
    8. november 2019
  • Miesto konania
    Hotel HOLIDAY INN
    Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava

 

stomag

 

Úvodné slovo

Vážené kolegyne a kolegovia,

Rád by som Vás pozval už na 7. ročník Ružgadu, ktorý sa bude konať v Bratislave v hoteli Holiday Inn 8. novembra 2019.

Aj tento rok bude kľúčovou časťou Ružgadu prezentácia a diskusia k vlastným prácam slovenských a českých autorov v oblasti digestívneho zdravia. V posledných rokoch sa ustálil počet vlastných prác z oblasti gastroenterológie a hepatológie na počte 20 a tento rok očakávame opäť vysoký počet zaujímavých prác.

Diskusné fóra s panelovou diskusiou tohtoročného Ružgadu budú venované aktuálnym témam ako sú výsledky skríningu kolorektálneho karcinómu v roku 2019, využitie kmeňových buniek v gastroenterológii, skúsenosti s FMT medzičasom už 4 pracovísk na Slovensku a úloha predoperačnej prípravy, prehabilitácie a ERAS pred karcinómom pažeráka.

 Tohtoročnú memoriálovú Ďurišovu prednášku prednesie p. Prof. Hyrdel z Martina.

Dovoľte mi ešte upriamiť Vašu pozornosť na archív príspevkov Ružgadu, ktorý je dostupný na adrese: http://ruzgad.sk/archiv/archiv/. Výsledky je možné prehľadávať podľa kľúčových slov, autorov alebo roku. Ku väčšine prác je dostupný aj abstrakt. Archív Ružgadu mapuje veľkú časť vedeckých prác, ktoré sa na Slovensku od roku 2012 v oblasti digestívneho zdravia realizovali.

Ešte raz mi dovoľte Vás srdečne pozvať na tohtoročný Ružgad, tešíme sa na Vás.

 

 

Za organizačný a vedecký výbor konferencie  Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

HLAVNÝ ORGANIZÁTOR:

Slovenská
gastroenterologická
spoločnosť

 

SPOLUORGANIZÁTORI:

V. interná klinika Lekárskej fakulty UK
Univerzitná nemocnica Bratislava
Slovenská internistická spoločnosť
Slovenská hepatologická spoločnosť

Informácia pre účastníkov

HLAVNÉ TÉMY PODUJATIA
 
Vedecké práce v oblasti gastroenterológie a hepatológie
 

Výsledky skríningu kolorektálneho karcinómu v roku 2019

 

Využitie kmeňových buniek v gastroenterológii

 

Fekálna mikrobiálna transplantácia na Slovensku – 2 roky po

 

Úloha predoperačnej prípravy, prehabilitácie a ERAS pred karcinómom pažeráka

ČÍTAJ VIAC »

Informácia pre prednášajúcich

Aktuálne informácie pre prednášajúcich v jednotlivých sekciách nájdete tu.

ČÍTAJ VIAC »

Informácia pre sponzorov

Ružgad ponúka zaujímavé možnosti prezentácie Vašej firmy formou sponzoringu alebo prenájmu výstavného priestoru.

ČÍTAJ VIAC »