Aké sú možnosti liečby rezistentného ascitu, ak štandardné odporúčania zlyhali? Analýza súboru HEGITO a prehľad literatúry

Autori: Adamcová-Selčanová S., Vnenčáková J., Šváč J., Skladaný Ľ.

Pracovisko: Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. Internej kliniky SZU, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Abstrakt: