Akútne endoskopické výkony mimo pracovnej doby – 2015

Autori: Baláž J., Skladaný Ľ., Brunčák M.

Pracovisko: Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. Internej kliniky SZU, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Abstrakt: Retrospektívna analýza akútnych endoskopických výkonov realizovaných mimo pracovnej doby v rámci tzv. endoskopickej príslužby vo Fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta za kalendárny rok 2015. Celkovo bolo zaznamenaných 57 endoskopických intervencií, z ktorých 38% bolo indikovaných pre akútne nevarikózne krvácania z horného GIT, 23% pre impaktované sústo v pažeráku, 21% pre akútne varikózne krvácania a 10% pre iné indikácie. Pomer výkonov môže byť ovplyvnený faktom, že sa jedná o pracovisko vykonávajúce transplantácie pečene, čim sa dá predpokladať vyšší výskyt akútneho varikózneho krvácania. Nami prezentovaný prehľad poskytuje ilustráciu spektra akútnych endoskopických výkonov, ktoré sa vyskytujú pri nepretržitej dostupnosti endoskopickej služby v terciárnom pracovisku.