Archív

Hepatotoxicita IBD liečby

Autori: Koller T., Galambošová M., Fiľakovská S., Kubincová M., Tóth J., Hlavatý T., Payer J.

Pracovisko: V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt:

Drug induced liver injury (DILI) is the most common cause of acute liver injury. IBD patients might have an increased risk of DILI due to long-term treatment, multiple therapies and altered nutritional status. Any liver injury during IBD treatment might further compromise treatment choices and efficacy. Čítať viac »

Hepatocelulárny karcinóm, analýza Nitrianskej kohorty

Autori: Rác M.¹, Koller T.²

Pracovisko: Interná klinika, Fakultná nemocnica Nitra¹, V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava²

Abstrakt:

Tuková choroba pečene je najčastejšou chorobou pečene. Predstavuje hepatálnu manifestáciu metabolického syndrómu. V bežnej populácii postihuje NAFLD viac  ako tretinu dospelej populácie. Rapídny nárast výskytu HCC môžeme minimálne z časti pripísať rastúcej prevalencii cirhózy na  etiologickom podklade NAFLD a taktiež faktu, že HCC môže vzniknúť v teréne NAFLD priamou Čítať viac »