All posts by Hlavaty

Fekálna mikrobiálna transplantácia u ulceróznej kolitídy – naša prvá skúsenosť

AutoriŠturdík I., Sarvašová M., Jalali Y., Krajčovičová A., Tóth J., Čierna I., Koller T., Huorka M., Payer J., Hlavatý T.

Pracovisko: V.interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Bratislava

Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, SZU a UN Bratislava

Detská klinika LF UK a NÚDCH

Abstrakt:

Črevná mikroflóra sa správa v ľudskom tele ako samostatný orgán, ktorý ovplyvňuje metabolizmus, výživu a imunitný systém hostiteľa. Narušením rovnováhy medzi hostiteľom a črevnou mikroflórou vzniká široké spektrum ochorení. Fekálna mikrobiálna terapia (FMT) je liečebná metóda, ktorej cieľom je napraviť narušenú symbiózu prenosom stolice od zdravých darcov chorým jedincom. Metaanalýzou 4 randomizovaných placebom kontrolovaných štúdií bolo preukázané, že FMT navodzuje klinickú remisiu u aktívnej ulceróznej kolitídy (UC) u 28 % a klinickú odpoveď až u 50 % pacientov. Kazuistika je o 42 ročnom pacientovi s kortikodependentnou formou UC z nášho IBD centra, u ktorého sme realizovali FMT po prvýkrát. FMT sme podávali v týždňových intervaloch kolonoskopicky celkovo 3-krát, donormi boli 2 zdravé dcéry pacienta. U pacienta sme zaznamenali klinickú odpoveď a pokles fekálneho kalprotektínu na obdobie 1 mesiaca od realizácie FMT, následne však opätovne došlo k relapsu UC.

 

Glucose metabolism changes in patients with chronic hepatitis C treated with direct acting antivirals

AutoriDrazilova S., Janicko M., Skladany L.,  Kristian P.,  Oltman M., Szantova M.,  Krkoska D.,  Mazuchova E., Piesecka L. Vahalova V., Rac M., Schreter I., Virag L., Koller T., Liptakova A., Ondrasova M., Jarcuska P.

Pracovisko: 1ST and 2nd Hepatology and Infectious Diseases Departments from Slovakia

V.interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Bratislava

Abstrakt:

Background and aims. Chronic hepatitis C is a systemic disease and type 2 Diabetes mellitus (T2DM) belongs to more common extrahepatic. The aim of this study was to (i)explore the prevalence of impaired fasting glucose(IFG) and T2DM in patients with chronic hepatitis C, (ii) explore the effect of direct acting antivirals(DAA) treatment on the glycemia and (iii) explore the factors that modulate the effect of DAA treatment on glycemia in patients with chronic hepatitis C. Čítať viac »

Seroprevalence of hepatitis E virus in Roma settlements: a comparison with the general population in Slovakia

Autori1Janičko  M., 1Halánová M., 1Veseliny .E, 1Kalinová Z., 1Jarčuška P., 1Urbančíková I., 1Pella D., 2Dražilová S., 1Babinská I. and HepaMeta Team

Pracovisko: 1  I. interná klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice
2 Hospital Poprad

Abstrakt:

Hepatitis E infection is one of the most frequent causes of acute hepatitis in the world. Currently five human genotypes with different geographical distributions and distinct epidemiologic patterns are identified. In Slovakia, only rare cases of hepatitis E have been reported in past years. Because the most important risk factors associated with HEV infection include consumption of Čítať viac »

Prevalence and risk factors for hepatitis B virus infection in Roma and non-Roma people in Slovakia

Autori1Drazilova S., 2Janicko M., 2Kristian P., 2Schreter I., 2Halanova M., 2Urbancikova I., 2Madarasova-Geckova A.,  2Marekova M., 2Pella D., 2Jarcuska P.

Pracovisko: 1 Department of Internal Medicine, Hospital Poprad
2 PJ Safarik University, Faculty of Medicine, Kosice

Abstrakt:

Prevalence of Hepatitis B is relatively low in developed European countries. However specific subpopulations may exist within each country with markedly different Hepatitis B burden. Roma minority is very numerous in Slovakia and their lifestyle is completely different to non-Roma population. The aim of this study is to map Hepatitis B prevalence in Roma and compare it to non-Roma population Čítať viac »

Graft – versus – host disease, diagnostika gastrointestinálnych komplikácii

AutoriNovotná T.

Pracovisko: GEK SZU, UNB, FNsP Petržalka  

Abstrakt:

Acute graft versus host disease (GVHD) occure within  100 days post bone marrow transplantation or haematopoetic stem cell transplantation. GVHD is a common complication associated with significant morbidity and mortality. Approximately 50% of patient who undergo allogeneic bone marrow transplantation are evaluated by a gastroenterologist  for gastrointestinal symptoms and Čítať viac »

Komplikácie POEM-u

AutoriDemeter M., Ďuríček M., Bánovčin P., Hyrdel R.

Pracovisko: Interná klinika gastroenterologická, Jesseniova LF UK Martin, Univerzitná nemocnica Martin

Abstrakt:

Úvod: POEM (perorálna endoskopická myotómia pažeráka) je endoskopická terapeutická metóda na liečbu achalázie pažeráka. Termické poškodenie sliznice pažeráka je pri POEM-e počas tunelizácie submukózy relatívne časté a môže sa podieľať na vzniku závažných komplikácií. Čítať viac »

Ustekinumab efficiency in association with serum levels in complicated refractory patients with Crohn’s disease

AutoriKolář M., Malíčková K., Bortlík M., Pudilová K., Ďuricová D., Lukáš M., Machková N., Hrubá V., Lukáš M.

Pracovisko: Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE I.V.F. a.s., Praha, Česká republika

Abstrakt:

Objective: We evaluated response to UST in a cohort of complicated patients and its association with trough levels (TLs).

Methods: Data from consecutive patients who failed on at least one biologic were included. Disease activity was assessed by PGA from 0 (remission) to 3 (severe) at week 0 and every 8 weeks. At week 24, patients were considered as complete responders (CR) with PGA drop of at least 2 points, partial responders (PR) with drop of 1 point or no responders (NR) with 0 or negative decrease in PGA. CRP, FC and UST TLs were measured at every visit. Čítať viac »

Fekálna mikrobiálna transplantácia u pacientky s rezistentnou ťažkou alkoholovou hepatitídou: skúsenosť na našom pracovisku

AutoriBystrianska N., Skladaný L., Vnenčáková J.

Pracovisko: Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie, II. internej kliniky SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Abstrakt:

Ťažká alkoholová hepatitída (SAH)  je jednou z najzávažnejších foriem alkoholovej choroby pečene (ALD) spojená s vysokou mortalitou, a to predovšetkým u pacientov nevhodných na liečbu kortikoidmi (KS) alebo non – respondermi na liečbu KS hodnotenými podľa Lille model. Nanešťastie počet týchto pacientov narastá a alternatívna liečba chýba. V poslednej dobe si získava pozornosť Čítať viac »

Chirurgická liečba u PSC/UC pacienta

AutoriSlobodník I., Hampl F., Sirotňák M.

Pracovisko: Hepatopankreatobiliárne oddelenie, II. Chirurgická klinika, FNsP FDR Banská Bystrica

Abstrakt:

PSC sa vyskytuje u približne 5% pacientov s UC. Naopak, u takmer 80% pacientov s PSC sa vyskytuje UC. Akceptovaná chirurgická terapia pre koncové štádium ochorenia pečene na podklade PSC je transplantácia pečene, preUC proktokolektómia. Manažment UC vyžadujúcej chirurgickú liečbu u pacienta s PSC podstupujúceho transplantáciu pečene ostáva nejasný a obtiažny, zároveň Čítať viac »