All posts by Hlavaty

Transarteriálna chemoembolizácia v liečbe hepatocelulárneho karcinómu – vyhodnotenie súboru pacientov BA-BB podľa tzv. bratislavského protokolu

Autori: Žigrai M., Adamcová-Selčanová S., Skladaný Ľ., Hrušovský Š.

Pracovisko: Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. Internej kliniky SZU, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, I. interná klinika SZU a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt: 

Kombinovaná imunosupresívna terapia, kortikoidy a menopauza majú signifikantný vplyv na minerálnu kostnú denzitu u IBD pacientov – prospektívna štúdia

Autori: Krajčovičová A., Hlavatý T., Killinger Z., Miznerová E., Tóth J., Letkovský J., Nevidanská M., Čierny D., Koller T., Zelinková Z., Huorka M., Payer J.

Pracovisko: V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt: