All posts by Hlavaty

Chirurgická liečba Crohnovej choroby – vlastné výsledky

AutoriSekáč J., Prochotský A., Mičulík L., Repáň M.

Pracovisko: II. chirurgická klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt: 

Už dávno neplatí, že IBD je zriedkavé ochorenie.  „Tempora mutantur, et nos mutamur in illis.“ Čo však bohužiaľ platí naďalej napriek zlepšeniu diagnostických a terapeutických metód je to, že takmer polovica pacientov s Crohnovou chorobou vyžaduje resekciu črevnú v prvých 10 rokoch po diagnostikovaní ochorenia (Regueiro, 2017). A to stále nie je to najhoršie. Horšia správa je, že v Čítať viac »

Význam terapeutického monitorovania liečiv anti-TNF-alfa u pacientov s IBD

AutoriHlavatý T1, Krajčovičová A1, Bátovský M2, Greguš M1, Hlísta M3, Ďurina J4, Lešková Z1, Šturdík I1, Koller T1, Tóth J1, Huorka M1

Pracovisko: 1V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava, 2 Gastroenterologická klinika SZU a UNB, 3FN Trenčín, 4FNsP Nové Zámky

Abstrakt: 

CIEĽ: Cieľom tejto štúdie bolo identifikovať vplyv klinických faktory a protilárok proti liečivu (ADA) na hladinu infliximabu (IFX) u pacientov s nešpecifickým zápalovým ochorením čriev (IBD). Čítať viac »

Trabekulárne kostné skóre u pacientov s Crohnovou chorobou

AutoriKrajčovičová A, Kužma M, Hlavatý T, Koller T, Jackuliak P, Lešková Z, Šturdík I, Killinger Z, Payer J

Pracovisko: V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt: 

Úvod: Osteoporóza a osteopenia sú známe chronické komplikácie nešpecifických zápalových ochorení čreva (Inflammatory bowel diseases, IBD). Trabekulárne kostné skóre (TBS) poskytuje nepriame merane kostnej mikroarchitektúry nezávisle od minerálnej kostnej density (BMD).

Cieľ a metódy: Štúdia bola dizajnovaná ako case-control s cieľom analyzovať kvalitu a kvantitu kosti u pacientov s Crohnovou chorobou (CD). Exklúznym kritériom štúdie bol postmenopauzálny status a dlhodobá kortikoterapia. Čítať viac »

Chirurgická liečba „komplex“ perianálnych fistúl pri Crohnovej chorobe

Autori: Korček J.

Pracovisko: Chirurgická klinika Fakultná nemocnica Nitra

Abstrakt: 

Úvod Incidencia PF v populácii sa odhaduje na 5,6 na 100 000 obyvateľov ženského pohlavia a na 12,3 na 100 000 obyvtaeľov mužského pohlavia. Vyskytujú sa predovšetkým v treťom a vo štvrtom decéniu. Prevažná väčšina PF má kryptoglandulárny pôvod, alebo sú komplikáciou M. Crohn. Veľkým problémom je predovšetkým chirurgická terapia „komplex“ PF. „Komplex“ PF sú vysoké suprasfinkterické, extrasfinkterické alebo vysoké transsfinkterické PF. Čítať viac »

Vplyv testosterónu na aktivitu ochorenia u pacientov s IBD

Autori: Hlavatý T., Krajčovičová A., Kollerová J., Koller T., Lešková Z., Šturdík I., Payer J.

Pracovisko: V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt: 

INDTRODUCTION Sex differences in the incidence and progression of inflammatory bowel diseases (IBD) have been reported in observational studies. The effect of testosterone on the pathogenesis of IBD is unknow. Čítať viac »

Sezónna variabilita deficitu vitamínu D u detí s nešpecifickým zápalovým ochorením čreva a inými chronickými ochoreniami

Autori: Frivolt K., Horváthová P., Prochotská K., Vitáriušová E., Kyselová T., Šemberová J., Pribilincová Z., Čierna I., Dallos T., Kovács L.

Pracovisko: Detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava

Abstrakt: 

Úvod Kostnú remodeláciu regulujú hormóny a lokálne rastové faktory. Nedostatok vitamínu D sa často vyskytuje u pacientov s chronickým ochorením, ale aj v zdravej detskej populácii. 

Ciele Zistiť výskyt deficitu vitamínu D a zmien niektorých regulačných faktorov kostného metabolizmu u slovenských detí. Čítať viac »

Naše zkušenosti s podáváním biosimilárního infliximabu nemocným s IBD

Autori: Konečný, M.

Pracovisko: II. interní klinika – gastro-enterologická a hepatologická Fakultní nemocnice Olomouc

Abstrakt: 

Úvod Biologická léčba (BL) představuje zásadní přelom v léčbě nejtěžších forem idiopatických střevních zánětů (IBD). V současné době se v ČR jako biologikum pro léčbu IBD užívají infliximab (IFX), adalimumab,  golimumab a vedolizumab. Současně s originálními molekulami byly vyvíjeny i jejich kopie, biologicky podobná (biosimilarní) léčiva. Po vypršení patentu originálních přípravků Čítať viac »