Chirurgická liečba Crohnovej choroby – vlastné výsledky

AutoriSekáč J., Prochotský A., Mičulík L., Repáň M.

Pracovisko: II. chirurgická klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt: 

Už dávno neplatí, že IBD je zriedkavé ochorenie.  „Tempora mutantur, et nos mutamur in illis.“ Čo však bohužiaľ platí naďalej napriek zlepšeniu diagnostických a terapeutických metód je to, že takmer polovica pacientov s Crohnovou chorobou vyžaduje resekciu črevnú v prvých 10 rokoch po diagnostikovaní ochorenia (Regueiro, 2017). A to stále nie je to najhoršie. Horšia správa je, že v tomto prípade chirurgická liečba nie je kuratívnou liečbou a je vysoká pravdepodobnosť aj v súčasnosti, že bude nutná ďalšia reoperácia v nasledujúcich rokoch. Úspešný a dobrý chirurg z pohľadu pacienta je taký, ktorý problém vyrieši tak, aby nebola nutná ďalšia operácia. To asi nie je v súčasnosti možné žiadnemu pacientovi zaručiť, ale v spolupráci s dobrým gastroenterológom správny pooperačný management pacienta by mal znížiť riziko reoperácie a to je témou na diskusiu gastroenterológa s chirurgom:

  1. dávať farmakologickú profylaxiu paušálne od 8 týždňov po operácii u chirugicky indukovanej remisii alebo sa riadiť podľa Rutgeertsovho skóre a počkať 6-12 mesiacov na prvú kontrolnú pooperačnú ileokolonoskopiu
  2. ktorý druh farmakologickej profylaxie pacientovi navrhnúť – je vhodné vzájomne sa dohodnúť gastroenterológ – chirurg, alebo ako je to bežné v praxi: gastroenterológ navrhne a pacient sa obráti na svojho chirurga či má súhlasiť s navrhovaným riešením …anti-TNF alebo thiopuríny alebo najčastejšie stále využívané aj nitroimidazolové antibiotiká ( alebo kombinácie )
  3. kedy realizovať alebo doporučiť pacientovi prvé endoskopické pooperačné vyšetrenie – u môjho súboru pacientov ak je nasadená medikamentózna profylaxia a gastroenterológ neindikuje vyšetrenie tak vyšetrenie žiadam 6 mesiacov po operačnom výkone

Zhrnutie: V našom krátkom príspevku by sme chceli zhrnúť výsledky našej práce za 10 rokov v súbore pacientov s Crohnovou chorobou a načrtnúť pár nosných tém na diskusiu medzi gastroenterológom a chirurgom.