Čo sa môže skrývať za hemoragickým šokom

Autori: Danningerová Molnárová A.
Pracovisko: Gastroenterologická klinika SZU a LFUK, UNBa Nemocnica sv.
C.a M., Antolská 11, 851 08 Bratislava

Abstrakt:    43 ročná pacientka s doteraz negatívnou anamnézou interných ochorení, obézna je prijatá na II. chirurgickú kliniku LFUK s anamnézou kolapsového stavu. Pri CT vyšetrení popisované akútne hemoperitoneum s krvácaním do DB. Pacientka urgentne idnikovaná k chirurgickej intervencii za účelom revízie DB. Vykonaná operácia s nálezom tumorózneho ložiska pečene v ľavom laloku s masívnym krvácaním a s realizovanou bisegemntektómiou II. a III.segmentu s drenážou DB, odoslaná vzorka na histologické vyšetrenie. Tumorózne ložisko veľkosti 15cm. Bezprostredne po operácii prechodne hospitalizovaná na OAIM. Histologickým vyšetrením popisovaný hepatocelulárny adenóm pečene.