Registrácia dokončená

Ďakujeme Vám veľmi pekne za Vašu registráciu na podujatie RUŽGAD 2018, ktoré sa uskutoční
dňa 09. novembra 2018
v Bratislave v hoteli Holiday Inn. 

 
Zaplatiť online »
 

VČASNÁ REGISTRÁCIA 

(registrácia on line do 08.11.2018)
Atestovaný lekár 20€
Lekár v špecializačnej príprave 10€
Zdravotná sestra členka SKSaPA 6€ (pre nečlenov 10€)
Slávnostná večera 15€

NA MIESTE

Atestovaný lekár 30€
Lekár v špecializačnej príprave 20€
Zdravotná sestra členka SKSaPA 10€ (pre nečlenov 15€)
Slávnostná večera 20€

Z platby registračného poplatku sú oslobodené zdravotné sestry a lekári V. internej kliniky LFUK a UNB pokiaľ nemajú záujem o obed a aktívni účastníci podujatia.

 

 

Bankový prevod

 

Prosíme Vás o uhradenie registračného poplatku buď bankovým prevodom na účet

Bankové spojenie: TATRA BANKA, a. s.

IBAN účtu: SK49 1100 0000 0029 2688 6158 

Variabilný symbol: registračné číslo v Slovenskej lekárskej komore

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka (POVINNÉ UVIESŤ)

 

Registračný poplatok musí byť uhradený bankovým prevodom do 8.novembra 2018, platba na mieste v deň kongresu bude vo výške účastníckeho poplatku “NA MIESTE”

 

Online platba

 

Platba kartou alebo online platba cez internet banking 17 slovenských bánk

 

Zaplatiť online »