Enterálna výživa ako prvá voľba liečby Crohnovej choroby u detských pacientov

Autori: Čierna I.

Pracovisko: Detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava

Abstrakt: