Fekálna mikrobiálna transplantácia v liečbe IBD – naše prvé skúsenosti

Autori: Šturdík I., Krajčovičová A., Čierna I., Sarvašová M., Hlavatý T.
Pracovisko: V. interná klinika LF UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava, Gastroenterologické centrum Ružinov, Detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava, Klinika infektológie  a geografickej medicíny LF UK a UNB

Abstrakt:    Posledné desaťročia črevný mikrobióm vystupuje do popredia v patogenéze iacerých ochorení. Fekálna mikrobiálna transplantácia (FMT) je liečebná metóda, ktorá sa snaží napraviť narušený mikrobióm prenosom stolice od zdravých darcov chorým jedincom. Najviac klinických skúseností s FMT je pri liečbe recidivujúcich alebo refraktérnych klostrídiových infekcií. Niekoľko štúdií predpokladá, že FMT je účinná aj v liečbe aktívnej ulceróznej kolitídy (UC). Táto séria kazuistík prezentuje výsledky našich skúsenosti s FMT u 5 dospelých a 1 detského pacienta s UC a 1 pediatrického pacienta s Crohnovou chorobou (CD). 1 dospelý pacient neodpovedal na FMT, u 4 UC pacientov došlo ku klinickej remisii, 3 z toho dosiahli aj laboratórnu a 2 aj endoskopickú remisiu UC. Pediatrický UC pacient bol non responder na FMT, u pacienta s CD
došlo ku klinickému zlepšeniu stavu. Efekt FMT bol u všetkých pacientov dočasný, trval 1 až 2 mesiace a následne došlo k relapsu ochorenia.