Informácie pre prednášajúcich

Vážení priatelia, kolegyne a kolegovia!

 

         V prvom rade sa chceme v mene celého organizačného tímu poďakovať za Váš príspevok do sekcie originálnych prác a/alebo prijatie pozvania k prezentácii najnovších poznatkov v oblasti gastroenterológie a hepatológie.

 

Výhody aktívnej účasti na podujatí  

  1. Aktívna účasť na podujatí je ohodnotená CME kreditmi pre prezentujúceho autora a pre spoluautora práce. 
  2. Aktívny účastník s vlastnou prácou má organizačným výborom hradený registračný poplatok, obed 05. 11. 2021.
  3. Pre mimo-bratislavských účastníkov bude zabezpečené ubytovanie v hoteli Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava
  4. Každá vlastná práca bude zaradená do súťaže o najlepšiu prednášku alebo najlepší poster. Práce bude hodnotiť každý člen vedeckého výboru počas konania kongresu. Víťazná práca v každej kategórii bude ocenená sumou 500€ pre prezentujúceho autora. 

 

Inštrukcie pre autorov

 

Originálne práce

Pre prezentáciu originálnych prác je vyhradených v programe 10 min nasledovaných diskusiou v rozsahu 10 min.

 

Diskusné témy

Pre prezentáciu pozvaných prednášok na aktuálne témy je vyhradených 10 min s následnou 10 minútovou panelovou diskusiou k téme.

 

Komentované postery

Autorov prác prosíme o pripravenie tlačeného posteru orientovaného na výšku v maximálnej veľkosti 120×80 cm ako aj prezentácie metód a výsledkov práce vo forme krátkej Powerpoint prezentácie (ppt.) v časovom limite 5 min (t.j. max 5-6 slidov). Po jednotlivých prezentáciách nebude nasledovať diskusia,  tú presúvame k individuálnej diskusii pri posteroch počas obedovej prestávky.

 

Prihlásenie abstraktov:  Nahrať abstrakt tu

 

Ešte raz nám dovoľte srdečne Vás pozvať na podujatie RUŽGAD.

 

                                                                                                     Tešíme sa na Vašu aktívnu účasť!