Informácie pre účastníkov

VÝBORY

Vedecký výbor

doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD. – predseda vedeckého výboru
MUDr. Peter Bánovčin, PhD.
prof. MUDr. Marián Bátovský, CSc.
doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH
MUDr. Iveta Čierna, PhD.
prim. MUDr. Michal Demeter, PhD.
prim. MUDr. František Hampl
prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
MUDr. Martin Huorka, CSc.
prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.
doc. MUDr. Miroslav Janík, PhD.
prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD.
prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
MUDr. Igor Šturdík, PhD.
MUDr. Eduard Veselíny, PhD.

 

Organizačný výbor

MUDr. Igor Šturdík, PhD. – predseda organizačného výboru

prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
MUDr. Anna Gojdičová, PhD.

INFORMÁCIE O PODUJATÍ

Ružgad  –  Ružinovský gastroenterologický deň, 8. ročník

Dátum konania: 05. 11. 2021

Čas podujatia:                  

Miesto konania: Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava, Hviezdoslavovo nam. 2, 811 02 Bratislava, Slovakia

 

Kredity

Odborné podujatie je zaradené do sústavného medicínskeho vzdelávania CME, účastníkom budú pridelené kredity elektronicky.

 

HLAVNÉ TÉMY PODUJATIA:

•   Vlastné vedecké práce v oblasti gastroenterológie, endoskopie, hepatológie a gastrointestinálnej chirurgie
•   COVID-19, GIT ochorenia a pečeň
•   Cholangioskopia
•   Malé molekuly v liečbe IBD

Termíny
  Termín od Termín do
Skorá registrácia  10.07.2021 30.09.2021
Neskorá registrácia a registrácia na mieste 01.10.2021 05. 11. 2021
Podávanie abstraktov –  vlastných prác 10.07.2021 26. 09. 2021
Oznámenie autorom o zaradení prezentácie 30.09.2021  
Dodanie podkladov pre zverejnenie inzercie v Programe podujatia – vystavovatelia 10.10.2021  

 

 

 

Poplatky
 

Registračný poplatok – zahŕňa účasť na odbornom programe, certifikát a kredity, konferenčné materiály, občerstvenie v prestávkach.

Platba poplatkov je možná on line priamo zo stránky podujatia alebo na základe vystavenej zálohovej faktúry zaslanej organizačnou agentúrou po prihlásení na podujatie

Realizované úhrady sa nevracajú, akceptuje sa náhradník

Skorá registrácia Termín do 30.  09. 2021
Atestovaný lekár 20€
Lekár v špecializačnej príprave 10€
Zdravotná sestra členka SKSaPA 6€  
Zdravotná sestra nečlenka SKSaPA 10€
Zástupca vystavujúcej firmy 20€
Zástupca nevystavujúcej firmy 299€

 

Neskorá registrácia  a registrácia na mieste Termín 01. 10. – 05. 11. 2021 
Atestovaný lekár 30€
Lekár v špecializačnej príprave 20€
Zdravotná sestra členka SKSaPA 10€  
Zdravotná sestra nečlenka SKSaPA 15€
Zástupca vystavujúcej firmy 30€
Zástupca nevystavujúcej firmy 399€

 

Stravovanie

Stravovanie

05.11. 2021 Cena  
Coffee break Súčasť registračného poplatku  
Obed

25 € 

Voliteľné pri online registrácii, alebo registrácií na mieste
Kontakty

Organizačné zabezpečenie

 

Agentúra TAJPAN s.r.o.
Mgr. Art Peter Slovák

mobil: +421 911 454 294
e-mail: Peter.slovak@tajpan.com