Informácie pre účastníkov

Informácie o podujatí
 
Ružgad
Ružinovský gastroenterologický deň, 7. ročník
Dátum konania: 08. 11. 2019
Čas podujatia: 08.30 – 18.30
Miesto konania: Hotel Holiday Inn, Bajkalská 25/A, Bratislava
 
Hlavné témy podujatia: 
  • Vlastné vedecké práce v oblasti gastroenterológie, endoskopie, hepatológie a gastrointestinálnej chirurgie za roky 2017 – 18
  • Výsledky skríningu kolorektálneho karcinómu v roku 2019
  • Využitie kmeňových buniek v gastroenterológii
  • Fekálna mikrobiálna transplantácia na Slovensku – 2 roky po
  • Úloha predoperačnej prípravy, prehabilitácie a ERAS pred karcinómom pažeráka

Kredity

Podujatie bude zaradené do systému kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.

 

Registračný poplatok

zahŕňa účasť na odbornom programe, certifikát a kredity, konferenčné materiály, občerstvenie v prestávkach.

Platba registračných poplatkov je možná on line priamo zo stránky podujatia

alebo bankovým prevodom na účet

Bankové spojenie: …… 
IBAN účtu: ……
Variabilný symbol: registračné číslo v Slovenskej lekárskej komore
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka (POVINNÉ UVIESŤ)

Registračné poplatky sa nevrácajú, akceptuje sa náhradník

VČASNÁ REGISTRÁCIA – registrácia on line+ povinnosť zaplatiť poplatok do …
Atestovaný lekár 20€
Lekár v špecializačnej príprave 10€
Zdravotná sestra členka SKSaPA 6€   (pre nečlenov 10€)

Obed 15€
Večera 15€

NA MIESTE
Atestovaný lekár 30€
Lekár v špecializačnej príprave 20€
Zdravotná sestra členka SKSaPA 10€   (pre nečlenov 15€)

Obed 20€
Večera 20€

 
Vedecký výbor
doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD. – predseda vedeckého výboru
MUDr. Peter Bánovčin, PhD.
prof. MUDr. Marián Bátovský, CSc.
doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, PhD., MPH
MUDr. Iveta Čierna, PhD.
prim. MUDr. Michal Demeter, PhD.
prim. MUDr. František Hampl
prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
MUDr. Martin Huorka, CSc.
prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.
doc. MUDr. Miroslav Janík, PhD.
prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD.
prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
MUDr. Igor Šturdík, PhD.
MUDr. Eduard Veselíny, PhD.
 
Organizátor
Slovenská gastroenterologická spoločnosť
 
Záštita nad podujatím
V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava
Slovenská internistická spoločnosť
Slovenská hepatologická spoločnosť
 
Organizačný výbor
prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD. – predseda organizačného výboru
MUDr. Anna Krajčovičová, PhD.
MUDr. Igor Šturdík, PhD.
 
Organizačné zabezpečenie
ROWEX, spol. s r.o.