Inhibítory protónovej pumpy neznižujú kyslý laryngofaryngálny reflux (LPR) napriek výraznému zlepšeniu symptómov u pacientov s objektívne stanoveným LPR

Autori: Ďuriček M., Bánovčin P., Haličková T., Hyrdel R., Kollárik M.

Pracovisko: Interná klinika gastroenterologická Univerzitnej nemocnice Martin

Abstrakt: 

Úvod Vplyv liečby inhibítormi protónovej pumpy (PPI) na laryngofaryngálny reflux (LPR) nie je úplne pochopený. Vyslovili sme hypotézu, že PPI znižujú kyslosť LPR. Vyhodnocovali sme LPR a reflux v distálnom pažeráku s použitím dvojkanálovej pH metrie s impedanciou pred a po liečbe PPI.

Metódy vyšetrovali sme pacientov odoslaných pre podozrenie na LPR. Zhodnotili sme tých pacientov, ktorí mali pozitívne reflux finding score (RFS) >7, určené podľa ORL špecialistu na flexibilnej laryngoskopii a súčasne aspoň 1 LPR epizódu na 24 hod. pH metrii s impedanciou. Pacienti vyplnili štandardizovaný dotazník reflux symptom index (RSI), zhodnotilo sa ich RFS a zrealizovala 24 hod. dvojkanálová pH metria pred liečbou a po 3 mesiacoch liečby PPI dvakrát denne. Podľa lokalizácie horného a dolného pažerákového zvierača určenej na high resolution manometrii sa zvolil taký pH metrický katéter, aby bol proximálny pH senzor 1 cm nad horným pažerákovým zvieračom a súčasne distálny senzor 5 cm nad dolným pažerákovým zvieračom.

Výsledky štúdiu dokončilo 11 pacientov. V tejto skupine liečba PPI výrazne zlepšila symptómy LPR. RFS sa znížilo o 50% z 10±1 na 5±1 (P<0.01). RSI sa znížilo o >35% z 22±4 na 14±4 (P<0.05). Na liečbe PPI podľa očakávania výrazne klesol kyslý reflux v distálnom pažeráku (o 75%). Počet kyslých refluxov v distálnom pažeráku klesol z 27±6 na 9±5 (P<0.01) a čas expozície kyseline klesol z 2.9±0.6% na 0.7±0.4% (P<0.05). Naproti tomu, kyslý LPR po liečbe PPI neklesol. Počet LPR s pH<5.0 bol 2±1 vs. 3±1, (P=NS). Prekvapivo, počet LPR s pH>5.0 vzrástol (15±4 vs. 23±4, P<0.05), čo viedlo k zvýšeniu celkového počtu LPR o cca 50% z 16±4 na 26±4 (p<0.05). Liečba PPI neznížila ani čas expozície kyseline v laryngofaryngu (P=NS).

Záver liečba PPI neznížila LPR, a to napriek zlepšeniu symptómov u pacientov s objektívne stanoveným LPR. To naznačuje, že liečba PPI ovplyvňuje aspekty patogenézy LPR, ktoré nemožno zachytiť na 24 hod. dvojkanálovej pH metrii s impedanciou.