Intestinálna forma GVHD na kapsulovej endoskopii

Autori: Páv I., Mistrík M., Bátovský M.

Pracovisko: Gastroenterologická klinika Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt: