Ivan Ďuriš – osobnosť slovenskej medicíny

Autori: Huorka M.

Pracovisko: V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt: