Kombinovaná imunosupresívna terapia, kortikoidy a menopauza majú signifikantný vplyv na minerálnu kostnú denzitu u IBD pacientov – prospektívna štúdia

Autori: Krajčovičová A., Hlavatý T., Killinger Z., Miznerová E., Tóth J., Letkovský J., Nevidanská M., Čierny D., Koller T., Zelinková Z., Huorka M., Payer J.

Pracovisko: V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt: