Laboratórna diagnostika chronickej atrofickej gastritídy

Autori: Shatnawi M.

Pracovisko: Gastroenterologická klinika Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt: