Mapa chirurgickej liečby IBD na Slovensku – výsledky

Autori: Šturdík I.

Pracovisko: V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt: