Medzipohlavné rozdiely v odpovedi na chemicky indukovanú kolitídu u myší

Autori: Bábíčková J., Tóthová Ľ., Gardlík R., Lengyelová E., Bartoňová A., Hodosy J., Celec P.

Pracovisko: Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK, Bratislava

Abstrakt: