Naše zkušenosti s podáváním biosimilárního infliximabu nemocným s IBD

Autori: Konečný, M.

Pracovisko: II. interní klinika – gastro-enterologická a hepatologická Fakultní nemocnice Olomouc

Abstrakt: 

Úvod Biologická léčba (BL) představuje zásadní přelom v léčbě nejtěžších forem idiopatických střevních zánětů (IBD). V současné době se v ČR jako biologikum pro léčbu IBD užívají infliximab (IFX), adalimumab,  golimumab a vedolizumab. Současně s originálními molekulami byly vyvíjeny i jejich kopie, biologicky podobná (biosimilarní) léčiva. Po vypršení patentu originálních přípravků a schválení regulační autoritou jsou biosimilars zaváděna do klinické praxe. Biosimiální IFX byl schválen SUKLem pro léčbu IBD v ČR od 1. 12. 2013

Cíl Cílem studie je prezentovat dosavadní pozitivní, téměř tříleté zkušenosti s aplikací biosimilárního IFX jako jedné z forem BL IBD.

Soubor nemocných a metodika: Od ledna 2014 jsme postupně zahájili BL s podáváním biosimilárního IFX u 21 na BL naivních pacientů s těžšími formami IBD, 12 mužů a 9 žen průměrného věku 31, 8 roku. Ve 14 případech se jednalo o Crohnovu nemoc (10x zánětlivý typ a 4x fistulující typ) a v 7 případech o ulcerózní kolitidu (4x pankolitidu a 2x levostranný typ). S výjimkou 1 nemocného všichni ostatní odpověděli remisí střevního zánětu na indukční léčbu a byli převedeni na udržovací terapii.

Výsledky Dosud byl biosimilární IFX aplikován 21 nemocným 187 krát, téměř vždy v dávce 5 mg/kg hmotnosti. Pouze při devíti aplikacích IFX jsme registrovali nežádoucí účinek (bolest hlavy, parestesie končetin). Po zpomalení infúze došlo ve většině případů k úplné úpravě stavu. Sledovaný soubor nemocných je doposud v klinické, laboratorní i endoskopické remisi.

Závěr Na základě našich dosavadních zkušeností můžeme konstatovat, že podávání biosimilárního IFX nemocným s IBD, je při správné indikaci a monitoraci nemocných, léčbou účinnou a bezpečnou.