Negatívna prediktívna hodnota transabdominálnej USG krátkodobých komplikácií IBD

Autori: Zelinková Z., Šturdík I., Tóth J., Koller T., Hlavatý T., Huorka M.

Pracovisko: V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt: