Nový pohľad na hemostázu pri cirhóze v praxi

Autori: Skladaný Ľ., Šváč J., Molčan P., Adamcová-Selčanová S., Čellárová E.

Pracovisko: Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. Internej kliniky SZU, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Abstrakt: