Online zadávanie abstraktov

Podávanie abstraktov – vlastných prác 10.07. – 26.09.2021

( Prosíme zadávať vo formáte Horváth J, Tóth J atď )