Postavenie neoadjuvantnej terapie v multimodálnej liečbe karcinómu rekta – klinické výsledky

Autori: Krajčovičová I., Bolješíková E., Šándorová M.

Pracovisko: Klinika radiačnej onkológie SZU a OÚSA, Bratislava

Abstrakt: