Prevalencia sarkopénie u hospitalizovaných pacientov na internom oddelení: Prierezová pilotná štúdia podľa kritérií EWGSOP2

 

Autori: Vrbová P., Smaha J., Štepán J., Tobiáš D., Kužma M., Payer J.,Koller T.
Pracovisko: V. interná klinika LF UK a UN Bratislava Ružinov

 

Abstrakt:    Úvod: Sarkopénia je spojená s vyšším rizikom nepriaznivých dôsledkov u hospitalizovaných pacientov s chronickými chorobami. V súčasnosti sa stretávame s nedostatočnou mierou jej diagnostikovania. Vykonali sme pilotnú štúdiu s cieľom skríningu sarkopénie u hospitalizovaných pacientov podľa kritérií EWGSOP2. Pacienti a metódy: Vykonali sme prierezovú štúdiu u hospitalizovaných pacientov na internom oddelení. Vstupné kritériá: vek> 55 rokov, schopnosť vstať zo stoličky. Vylučujúce kritéria: imobilita, terminálne štádiá choroby, pobyt na JIS. Hodnotenie sarkopénie pozostávalo z merania svalovej hmoty (obvod hornej časti ramena), svalovej sily a hrúbky kožnej riasy nad musculus triceps a musculus subscapularis. V rámci merania svalovej sily sme realizovali spolu tri stlačenia hand-gripu, z ktorých sme stanovili priemernú hodnotu. Pre zhodnotenie svalovej funkcie sme použili tzv. ,,Short Physical Performance Battery Test“ (SPPBT), ktorý pozostáva zo 4-sekundovej chôdze bežnou rýchlosťou, z 10 sekundového státia v troch pozíciách so zachovaním rovnováhy (side-by-side, semi-tandem a tandem) a z času potrebného postavenia sa zo stoličky päťkrát. Prostredníctvom bioimpedancie sme merali základné rozloženie tukového a svalového tkaniva. Sarkopénia bola diagnostikovaná u pacientov s nízkou svalovou silou (stisk ruky) a nízkou svalovou hmotou (bioimpedancia) hmotou (podľa EWGSOP2), pokročilá sarkopénia bola definovaná ako sarkopénia s nízkym fyzickým výkonom (SPPBT ≤ 8). Výsledky: Zaradených bolo 40 pacientov, sarkopénia bola  diagnostikovaná u 8/20 (40%) mužov a 3/20 (15%) žien (p =0,15), pokročilá sarkopénia u 6/20 mužov (30%) a 2/20 (10%) žien (p = 0,24). 65% mužov a 40% žien malo SPPBT ≤ 8 a 60% žien muži a 55% žien mali rýchlosť chôdze <0,8 m / s.
Záver: U hospitalizovaných pacientov interného oddelenia sme diagnostikovali sarkopéniu a pokročilú sarkopénia u 40% a 30% mužov a 15% a 10% žien. Sarkopénia sa má vyšetriť a liečiť u všetkých interných pacientov.