Prihláška na konferenciu

 

 

doctor_PNG15963

Meno (*)

Priezvisko (*)

Titul

Názov pracoviska

Adresa pracoviska

ID lekárskej komory

Váš email (*)

Profesia

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 18//2018 Z.z. v súvislosti so zaslaním vyplnenej prihlášky občianskemu združeniu Pro Gastro Optimum so sídlom Záhradná 7, Stupava, , Slovensko, IČO: 42266378 o ochrane osobných údajov v rozsahu údajov uvedených na prihláške na účely organizácie a zabezpečenia priebehu podujatia. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Ako dotknutá osoba mám právo v zmysle § 19 cit. zákona na informácie o spracúvaných osobných údajoch, právo na ich opravu a aktualizáciu a právo odvolať súhlas na ich spracovanie.
Bez vyjadrenia súhlasu nie je možné spracovať vašej osobné údaje a tak ani Vaša účasť na konferencií.

ÁnoNie