Primárna sklerotizujúca cholangitída, IBD a transplantácia pečene

Autori: Baláž J., Skladaný Ľ., Selčanová Adamcová S., Brunčák M., Dropčová A.

Pracovisko: Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. Internej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Abstrakt: Analýza súboru pacientov s primárnou sklerotizujúcou cholangitídou a konkurentným zápalovým ochorením čriev (IBD), ktorí podstúpili transplantáciu v Transplantačnom centre FNsP F. D. Roosevelta alebo sú v sledovaní hepatologickej ambulancie FNsP F. D. R. po transplantácii v inom transplantačnom centre.