Program konferencie

Ružinovský gastroenterologický deň
RUŽGAD
2019
7. ročník

08. november 2019

Hotel Holiday Inn, Bratislava, Bajkalská ul. 25/A

 

 

 

 

8.30 – 9.00 Slávnostné otvorenie a privítanie

 

9.00 – 9.20 Memoriálová Ďurišova prednáška

…..  Hyrdel  R.(Martin)

 

Ostatné bude včas oznámené