Sledovanie polymorfizmu génu kódujúceho alkoholdehydrogenázu ADH1C (G272A) u pacientov s chronickou alkoholovu pankreatitídou

Autori: Hegyi P.

Pracovisko: Gastroenterologická klinika Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt: