Stenty v liečbe zhubných nádorov kolorekta – prehľad a vlastné skúsenosti

Autori: Žitňan Ľ., Májek J., Pekárek B., Makovník P.

Pracovisko: Gastroenterologické oddelenie NOÚ, Bratislava

Abstrakt: