Tag: IBD

Naše zkušenosti s podáváním biosimilárního infliximabu nemocným s IBD

Autori: Konečný, M.

Pracovisko: II. interní klinika – gastro-enterologická a hepatologická Fakultní nemocnice Olomouc

Abstrakt: 

Úvod Biologická léčba (BL) představuje zásadní přelom v léčbě nejtěžších forem idiopatických střevních zánětů (IBD). V současné době se v ČR jako biologikum pro léčbu IBD užívají infliximab (IFX), adalimumab,  golimumab a vedolizumab. Současně s originálními molekulami byly vyvíjeny i jejich kopie, biologicky podobná (biosimilarní) léčiva. Po vypršení patentu originálních přípravků Čítať viac »

Vplyv vitamínu D na expresiu mRNA cytokínov u IBD

Autori: Lešková Z., Krajčovičová A., Šoltýs K., Stuchlík S., Šturdík I., Koller T., Huorka M., Hlavatý T.

Pracovisko: V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt: 

Background The aetiology of Crohn’s disease (CD) and ulcerative colitis (UC)  is not known.  Recent  data suggest that vitamin D (VD) plays an important role in IBD. Pathways  that are influenced by VD in IBD are poorly understood. Čítať viac »

Primárna sklerotizujúca cholangitída, IBD a transplantácia pečene

Autori: Baláž J., Skladaný Ľ., Selčanová Adamcová S., Brunčák M., Dropčová A.

Pracovisko: Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. Internej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Abstrakt: Analýza súboru pacientov s primárnou sklerotizujúcou cholangitídou a konkurentným zápalovým ochorením čriev (IBD), ktorí podstúpili transplantáciu v Transplantačnom centre FNsP F. D. Roosevelta alebo sú v sledovaní hepatologickej ambulancie FNsP F. D. R. po transplantácii v inom transplantačnom centre.

 

Prevalencia a rizikové faktory cholelitiázy u pacientov s Crohnovou chorobou

Autori: Šturdík I., Krajčovičová A., Lešková Z., Decká R., Černotová V., Koller T., Huorka M., Hlavatý T.

Pracovisko: V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt: 

Background In thus far published literature, the cholelithiasis in patients with Crohn disease (CD) is twice more frequent than in the general population, the reported prevalence ranges from 13% to 34%. The reason for this difference has not been satisfactorily explained. Čítať viac »

Miera relapsov u IBD pacientov v hlbokej alebo klinickej remisii po ukončení antiTNFa terapie: prospektívna, otvorená monocentrická štúdia

Autori: Krajčovičová A., Hlavatý T., Letkovský J., Šturdík I., Koller T., Tóth J., Huorka M.

Pracovisko: V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt:

Úvod: Klinické dáta miery relapsov po vysadení anti-TNFα liečby u pacientov s nešpecifickým zápalovým ochorením čreva (IBD) v hlbokej remisii sú obmedzené.

Cieľ: Cieľom tejto prospektívnej otvorenej štúdie bolo zhodnotiť mieru relapsov u IBD pacientov po vysadení anti-TNFα liečby. Čítať viac »

Agregabilita trombocytov u pacientov s nešpecifickými črevnými zápalmi

Autori: Schnierer M., Bánovčin P., Lipták P., Ďuríček M, Hyrdel R.

Pracovisko: Interná klinika gastroenterologická Univerzitnej nemocnice Martin

Abstrakt:

Úvod: Trombocyty zohrávajú dôležitú úlohu v hemostatických a zápalových procesoch. Štúdie potvrdili, že trombocyty pacientov s nešpecifickými črevnými zápalmi (IBD), zostávajú aktivované aj po dosiahnutí remisie. V našej práci sme sa zamerali na potenciálny vplyv terapie na aktiváciu a agregabilitu trombocytov. Čítať viac »

Sérové koncentrace biosimilárního infliximabu CT-P13 u pacientu s idiopatickými střevními zánety – srovnání trí imunoanalytických detekčních metod

Autori1Malíčková K., 2Ďuricová D., 2Bortlík M., 1Hinďoš M., 2Machková N., 2Hrubá V., 2Lukáš M., 1,2Lukáš M. 

 

Pracovisko: 1 Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulty Univerzity Karlovy, Praha, 2 Klinické a výzkumné centrum pro idiopatické střevní záněty Iscare a.s. a Univerzity Karlovy, Praha, ČR

 

Abstrakt: Infliximab je chimérická rekombinantní terapeutická monoklonální protilátka, namířená proti antigenům prozánětlivého cytokinu TNF-alfa. Již přes patnáct let je schválena k biologické léčbě idiopatických střevních zánětů (IBD).  Biosimilární infliximab CT-P13 je přípravek biologicky podobný originálnímu infliximabu: je produkován stejným typem buněčné linie jako originál, má Čítať viac »

Převedení pacientu s ulcerózní kolitidou a Crohnovou nemocí z originálního infliximabu na infliximab biosimilární je účinné a bezpečné

Autori1Ďuricová D., 1Kolář M., 1Hrubá V., 1Bortlík M., 1Machková N., 2Malíčková K., 1Lukáš M., Lukáš M.

Pracovisko: 1Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, Iscare IVF, Praha, 2Ústav klinické biochemie a lékařské diagnostika, VFN a 1. LF, Univerzita Karlova, Praha

Abstrakt: 

Úvod Biosimilární infliximab se zdá být srovnatelně účinný a bezpečný s originálním preparátem u pacientů s Crohnovou nemocí (CN) a ulcerózní kolitidou (UC), kteří zahajují biologickou léčbu. Nicméně údaje o převedení již léčených pacientů z originálního na biosimilární preparát jsou zatím velmi omezené. Čítať viac »

Prvé skúsenosti s biosimilárnym infliximabom CT-P13 u pacientov s IBD, jednoročná retrospektívna štúdia

Autori: Hlavatý T., Krajčovičová A., Šturdík I., Letkovský J., Koller T., Tóth J., Huorka M.

Pracovisko: V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt:

Úvod CT-P13 je prvým schváleným biosimilárom infliximabu (IFX). Jeho ekvivalencia s IFX bola potvrdená v reumatologických štúdiách avšak skúsenosti s jeho použitím pri liečbe nešpecifických črevných zápalov (IBD sú obmedzené. Čítať viac »