Tag: Pečeň

Prevalencia sarkopénie u hospitalizovaných pacientov na internom oddelení: Prierezová pilotná štúdia podľa kritérií EWGSOP2

 

Autori: Vrbová P., Smaha J., Štepán J., Tobiáš D., Kužma M., Payer J.,Koller T.
Pracovisko: V. interná klinika LF UK a UN Bratislava Ružinov

 

Abstrakt:    Úvod: Sarkopénia je spojená s vyšším rizikom nepriaznivých dôsledkov u hospitalizovaných pacientov s chronickými chorobami. V súčasnosti sa stretávame s nedostatočnou mierou jej diagnostikovania. Čítať viac »

Umbilikálne hernie u pacientov s cirhotickým ascitom – pohľad chirurga, Prvá analýza HERCIAS štúdie

Autori: Sirotňák M.¹, Slobodník I. ¹, Bosznayová I. ¹, Bareková Ľ.², Adamcová – Selčanová S.², Vnenčáková J.², Koller T.³,Skladaný Ľ.²
Pracovisko: ¹ HPB oddelenie, II. Chirurgická klinika SZU, FNsP FDR,
Banská Bystrica, ² HEGITO, II. Interná klinika SZU, FNsP FDR, Banská Bystrica, ³ V. Interná klinika LFUK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava

Abstrakt:    ÚVOD: umbilikálna hernia sa vyskytuje u 20% pacientov s cirhózou heparu komplikovanou ascitom. Čítať viac »

Vakcinácia v TC Banská Bystrica so zameraním na HBV

Autori: Podmanická Z. 1, Skladaný Ľ. 2, Selčanová-Adamcová S. 2, Lovrantová E. 3, Dropčová A. 2 

Pracovisko:  1 II DK SZU DFNsP Banská Bystrica, 2 HEGITO, II. IK SZU FNsP FDR B. Bystrica, 3 Infektologické oddelenie FNsP FDR B. Bystrica

Abstrakt:

Úvod:  V súčasnosti je zaznamenaný  kumulatívny nárast počtu príjemcov pečeňových transplantátov v dospelej aj pediatrickej populácii. Čítať viac »

Glucose metabolism changes in patients with chronic hepatitis C treated with direct acting antivirals

AutoriDrazilova S., Janicko M., Skladany L.,  Kristian P.,  Oltman M., Szantova M.,  Krkoska D.,  Mazuchova E., Piesecka L. Vahalova V., Rac M., Schreter I., Virag L., Koller T., Liptakova A., Ondrasova M., Jarcuska P.

Pracovisko: 1ST and 2nd Hepatology and Infectious Diseases Departments from Slovakia

V.interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Bratislava

Abstrakt:

Background and aims. Chronic hepatitis C is a systemic disease and type 2 Diabetes mellitus (T2DM) belongs to more common extrahepatic. The aim of this study was to (i)explore the prevalence of impaired fasting glucose(IFG) and T2DM in patients with chronic hepatitis C, (ii) explore the effect of direct acting antivirals(DAA) treatment on the glycemia and (iii) explore the factors that modulate the effect of DAA treatment on glycemia in patients with chronic hepatitis C. Čítať viac »

Seroprevalence of hepatitis E virus in Roma settlements: a comparison with the general population in Slovakia

Autori1Janičko  M., 1Halánová M., 1Veseliny .E, 1Kalinová Z., 1Jarčuška P., 1Urbančíková I., 1Pella D., 2Dražilová S., 1Babinská I. and HepaMeta Team

Pracovisko: 1  I. interná klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice
2 Hospital Poprad

Abstrakt:

Hepatitis E infection is one of the most frequent causes of acute hepatitis in the world. Currently five human genotypes with different geographical distributions and distinct epidemiologic patterns are identified. In Slovakia, only rare cases of hepatitis E have been reported in past years. Because the most important risk factors associated with HEV infection include consumption of Čítať viac »

Prevalence and risk factors for hepatitis B virus infection in Roma and non-Roma people in Slovakia

Autori1Drazilova S., 2Janicko M., 2Kristian P., 2Schreter I., 2Halanova M., 2Urbancikova I., 2Madarasova-Geckova A.,  2Marekova M., 2Pella D., 2Jarcuska P.

Pracovisko: 1 Department of Internal Medicine, Hospital Poprad
2 PJ Safarik University, Faculty of Medicine, Kosice

Abstrakt:

Prevalence of Hepatitis B is relatively low in developed European countries. However specific subpopulations may exist within each country with markedly different Hepatitis B burden. Roma minority is very numerous in Slovakia and their lifestyle is completely different to non-Roma population. The aim of this study is to map Hepatitis B prevalence in Roma and compare it to non-Roma population Čítať viac »

Fekálna mikrobiálna transplantácia u pacientky s rezistentnou ťažkou alkoholovou hepatitídou: skúsenosť na našom pracovisku

AutoriBystrianska N., Skladaný L., Vnenčáková J.

Pracovisko: Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie, II. internej kliniky SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Abstrakt:

Ťažká alkoholová hepatitída (SAH)  je jednou z najzávažnejších foriem alkoholovej choroby pečene (ALD) spojená s vysokou mortalitou, a to predovšetkým u pacientov nevhodných na liečbu kortikoidmi (KS) alebo non – respondermi na liečbu KS hodnotenými podľa Lille model. Nanešťastie počet týchto pacientov narastá a alternatívna liečba chýba. V poslednej dobe si získava pozornosť Čítať viac »