Tag: Žlčové cesty

Využitie biodegradovateľných stentov v ERCP liečbe choledocholitiázy – popis prípadu.

Autori: Hlavatý T., Huorka M., Šturdík I., Greguš M., Koller, T.
Pracovisko: Gastroenterologické a hepatologické oddelenie, V. interná klinika LFUK a UNB – Ružinov

Abstrakt:    Biodegradabilné bilárne a pankreatické steny sú novou modalitou v ERCP liečbe ochorení biliopankreatického systému. Od tohto roku sú dostupné aj na Slovensku. Čítať viac »

Prevalencia a rizikové faktory cholelitiázy u Crohnovej choroby

AutoriŠturdík I., Krajčovičová A., Lešková Z., Decká R., Černotová V., Tóth J., Koller T., Huorka M., Payer J., Hlavatý T.

Pracovisko: V.interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Bratislava

Abstrakt:

ÚVOD:  Cholelitiáza sa u pacientov s Crohnovou chorobou (CD) vyskytuje častejšie ako v zdravej populácii. Príčina tohto rozdielu nebola uspokojivo vysvetlená a nie sú ani presne známe jej rizikové faktory (RF). Prevalencia cholelitiázy u IBD pacientov na Slovensku nebola doteraz preskúmaná.

CIEĽ: Cieľom bolo stanoviť prevalenciu cholelitiázy u CD pacientov, porovnať prevalenciu s kontrolnou skupinou a zanalyzovať RF vzniku cholelitiázy.
Čítať viac »