Transarteriálna chemoembolizácia v liečbe hepatocelulárneho karcinómu – vyhodnotenie súboru pacientov BA-BB podľa tzv. bratislavského protokolu

Autori: Žigrai M., Adamcová-Selčanová S., Skladaný Ľ., Hrušovský Š.

Pracovisko: Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. Internej kliniky SZU, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, I. interná klinika SZU a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Abstrakt: