Úloha deoxyribonukleáz v gastrointestinálnom trakte

AutoriJanovičová Ľ., Drobná D., Lipták R., Gardlík R., Celec P.

Pracovisko: Ústav Molekulárnej Biomedicíny, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Abstrakt:

Patogenéza zápalových chorôb gastrointestinálneho traktu (GIT) ako ulcerózna kolitída alebo Crohnová choroba, nie je presne známa. Doterajšie poznatky naznačujú určité spojenie extracelulárnej DNA so vznikom, prípadne progresiou choroby, nakoľko po bunkovej smrti dokáže pôsobiť proinflamačne. Deoxyribonukleázy (DNázy) štiepia fosfodiesterové väzby DNA. Exogénne DNázy ukazujú v animálnych modeloch protizápalové účinky avšak, endogénna aktivita DNáz nie je zatiaľ známa. Cieľom tejto práce bolo popísať DNázovú aktivitu v jednotlivých tkanivách a príslušných intraluminálnych obsahoch GITu zdravých laboratórnych myší a sledovať zmenu po exogénne dodanej DNázy. Na experiment bolo použitých 20 zdravých dospelých myší outbredného CD1 kmeňa (10 samíc,10 samcov). Endogénna DNázová aktivita v homogenátoch tkanív a príslušných obsahoch a vplyv homogenátov na aktivitu exogénnej DNázy boli analyzované pomocou fluorescenčnej platničkovej metódy. Endogénna DNázová aktivita klesá distálnym smerom aj v tkanivách aj v príslušných obsahoch a najnižšia bola zaznamenaná predovšetkým v hrubom čreve. Príčinu nízkej DNázovej aktivity sme skúmali pridaním rovnakého množstva exogénnej DNázy do homogenátov tkanív a obsahov. Výsledky naznačujú prítomnosť faktora v tkanive aj obsahu čreva, ktorý inhibuje aktivitu exogénne dodanej DNázy. V prípade tkaniva hrubého čreva bola výrazná inhibícia DNázy v jeho proximálnej časti, avšak v intraluminálnom obsahu bola kontinuálna v celom hrubom čreve. Medzipohlavné rozdiely neboli pozorované. V našej štúdií sme ako prví ukázali aktivitu enzýmu DNázy v jednotlivých tkanivách GITu u zdravých myší a poukázali sme na možnosti terapeutického využitia DNázy pri zápalových chorobách GITu. Mechanizmy inhibície DNázovej aktivity nie sú zatiaľ známe. Presnejšie stanovenie DNázovej aktivity v jednotlivých úsekoch by mohlo v budúcnosti pomôcť pri optimalizácií prípravy cielených lokálnych terapeutík založených na DNázach pri ulcerózna kolitída alebo Crohnova choroba.