Význam stanovenia sérového gastrínu, história a súčasnosť diagnostiky Zollingerovho Ellisonovho syndrómu

AutoriHyrdel R. 

Pracovisko: Martin

Abstrakt: