Zaujímavé kazuistiky v chirurgii perforácie pažeráka -diagnostickoterapeutický problém

Autori: Janík, M., Šiška, D., Lauček, P., Haruštiak, S., Tarabová, K.
Pracovisko: Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB
Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny UK a UNB

Abstrakt:    Autori predkladajú zaujímavé kazuistiky, s ktorými sa pri svojej práci stretli. Ide o pacientov, ktorí všetci mali perforáciu pažeráka, na ktorú sa pred intervenciou nemyslelo, alebo nebola verifikovaná dostupnými metódami. Prezentácia je dokumentovaná fotografiami, prezentujú v nej svoje postupy a výsledky liečby. Prezentácia má za cieľ poukázať na to, že ochorenia pažeráka bývajú často zložitým diagnostickoterapeutickým problémom, ktorého riešenia sa zúčastňuje viac špecialistov a nie vždy je postup aj výsledok úplne jasný.