Zmeny v incidencii a prevalencii IBD v detskom veku

Autori: Kubina M.,Čierna I., Székyová D.

Pracovisko: Detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava

Abstrakt: